Lekársky teplomer

Tu nájdete niekoľko veľmi častých otázok ohľadom merania bezkontaktnými teplomermi.

Prečo dostanem inú výslednú mernú teplotu ušným alebo čelným teplomerom v porovnaní s rektálnym meraním?

 • Rôzne teplomery sú vhodné na meranie telesnej teploty v rôznych častiach tela. Čelný teplomer: meranie iba na čele, ušný teplomer: meranie iba v uchu, tyčový teplomer: rektálny (v zadnom priechode), axilárny (pod ramenom) alebo orálne meranie (v ústach).
 • Teplota sa líši v závislosti od časti tela, kde sa meranie vykonáva. Rozdiel medzi zdravými ľuďmi medzi rôznymi časťami tela môže byť medzi 0,2 – 1 °C.  Približné normálne teplotné rozsahy sú nasledovné:
  • Teplota čela – merané čelným teplomerom: 35,8 °C až 37,6 °C.
  • Teplota ucha meraná ušným teplomerom: 36,0 °C až 37,8 °C.
  • Rektálna teplota meraná bežným teplomerom: 36,3 °C až 37,8 °C.
  • Perorálne nameraná teplota – meraná bežným teplomerom: 36,0 °C až 37,4 °C.

Beurer tip: Teploty merané rôznymi teplomermi sa nedajú navzájom porovnávať. Mali by ste preto povedať svojmu lekárovi alebo mať na pamäti, ak si sami diagnostikujete, aký teplomer ste použili na meranie teploty a v ktorej časti tela.

 

Ktoré faktory môžu ovplyvniť meranie teploty u zdravého človeka?

Teplota zdravého človeka je tiež ovplyvnená nasledujúcimi faktormi:

 • Individuálny metabolizmus človeka
 • Vek (telesná teplota je vyššia u detí a malých detí a klesá so zvyšujúcim sa vekom. Väčšie teplotné výkyvy sa vyskytujú rýchlejšie a častejšie u detí)
 • Oblečenie
 • Vonkajšia teplota
 • Denná doba (telesná teplota je nižšia ráno a zvyšuje sa počas dňa až do večera)
 • Predchádzajúca fyzická a v menšej miere duševná aktivita

Beurer tip: Meranie teploty poskytuje meranie, ktoré poskytuje informácie o aktuálnej telesnej teplote človeka. Ak si nie ste istí interpretáciou výsledkov alebo ak je výsledok abnormálny (napr. horúčka), mali by ste sa poradiť so svojím lekárom. To platí aj v prípade miernych zmien teploty, ak existujú ďalšie príznaky ochorenia, ako je agitácia, silné potenie, začervenaná koža, rýchla pulzová frekvencia, tendencia ku kolapsu atď.

 

 

FT95 Základné otázky ohľadom bezkontaktného teplomeru Beurer FT95

 

Koľko meraní je možné uložiť?

Ako môžem prepnúť jednotku?

Aké presné je meranie bezkontaktného teplomeru?

Na ktorej časti tela je možné merať telesnú teplotu pomocou teplomeru?

Ako sa meria telesná teplota na čele?

Čo znamenajú moje merania?

Ako správne zmerať telesnú teplotu na čele?

Prečo sa na bezkontaktnom displeji teplomeru zobrazuje "Er 1"?

Prečo sa na bezkontaktnom displeji teplomeru zobrazuje "Er 3"?

Prečo sa na displeji bezkontaktného teplomeru zobrazuje "Hi"?

Prečo sa "Lo" zobrazuje na bezkontaktnom displeji teplomeru?

Prečo sa na displeji zobrazuje symbol batérie?

Ako prvýkrát prepojím teplomer s aplikáciou "beurer BabyCare"?

Ako môžem aktivovať funkciu Bluetooth® na teplomere?

Ako prenesiem namerané hodnoty z teplomeru do aplikácie?

Prečo nefunguje prenos údajov z teplomeru do aplikácie?

Je možné zariadenie používať aj bez smartfónu?

Ako je možné teplomer používať pre viac detí?

 

Koľko meraní je možné uložiť?

Uloží sa posledných 60 meraní.

Je možné teplomer použiť aj na meranie teploty predmetov alebo teploty v miestnosti?

Tento teplomer je určený na bezdotykové meranie teploty čela. Môžete tiež merať teplotu predmetov a miestností. Namerané hodnoty teploty objektu alebo miestnosti sa však neuložia ani neprenesú do aplikácie.

Ako môžem prepnúť jednotku?

Znova vložte batérie alebo stlačte a podržte tlačidlo LIGHT/SET na 3 sekundy, keď je teplomer zapnutý. Jednotka merania teploty bliká na displeji. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby zobrazovalo merania v stupňoch Celzia (°C) alebo stupňov Fahrenheita (°F).

Ak chcete zobraziť merania v stupňoch Celzia, vyberte jednotku °C pomocou tlačidla MODE/MEM a potvrďte tlačidlom LIGHT/SET.

Ak chcete zobraziť merania vo Fahrenheite, vyberte jednotku °F pomocou tlačidla MODE/MEM a potvrďte tlačidlom LIGHT/SET.

Aké presné je meranie bezkontaktného teplomeru?

Pri meraní teploty na čele je rozsah merania medzi 34 °C a 42,2 °C (93,2 °F a 108 °F). Presnosť merania je tu ±0,2 °C (93,2 °F až 108 °F: ± 0,4 °F).

Pri meraní teploty objektu je rozsah merania medzi 0 °C a 80 °C (32 °F až 176 °F). Presnosť merania je tu ±4 % alebo ±2 °C (±4 °F).

Na ktorej časti tela je možné merať telesnú teplotu pomocou teplomeru?

Tento teplomer je určený na bezdotykové meranie teploty čela. Teplomer je vhodný na domáce použitie. Umožňuje vám rýchlo a ľahko merať telesnú teplotu.

Ako sa meria telesná teplota na čele?

Ak chcete teplomer zapnúť, krátko stlačte tlačidlo Zapnúť /Vypnúť. Po krátkom samočinnom teste a dvoch krátkych pípnutiach je zariadenie pripravené na meranie teploty čela. Zariadenie je v režime teploty čela. Spoznáte to zo symbolu čela na displeji. Držte teplomer 2 až 3 cm pred meracím bodom čela a stlačte SCAN button.
Ďalšie informácie nájdete aj v časti "Ako správne zmerať telesnú teplotu na čele?".

Čo znamenajú moje merania?

Meranie telesnej teploty poskytuje aktuálne meranie teploty osoby. Ak si nie ste istí interpretáciou výsledkov alebo ak sú hodnoty abnormálne (napr. horúčka), poraďte sa so svojím lekárom. To platí aj v prípade miernych zmien teploty, ak existujú ďalšie príznaky ochorenia, ako je agitácia, silné potenie, začervenaná koža, rýchla pulzová frekvencia, tendencia ku kolapsu atď.

Ako vodítko môžete vo všeobecnosti použiť farebné indikátory na displeji:

Ak je meranie nižšie ako 37,5 °C (99,5 °F), indikátor horúčky sa rozsvieti nazeleno. To naznačuje, že telesná teplota je v normálnom rozmedzí.

Ak je meranie medzi 37,5 °C a 37,9 °C, indikátor horúčky sa rozsvieti na žlto. To naznačuje, že telesná teplota je vo zvýšenom rozsahu.

Ak je meranie vyššie ako 38 °C (100,4 °F), indikátor horúčky sa rozsvieti načerveno. To naznačuje, že telesná teplota je nad normálnym rozsahom.

Ako správne zmerať telesnú teplotu na čele?

Ak chcete získať správne merania, vezmite prosím na vedomie nasledujúce informácie:

Fyzická aktivita, zvýšené potenie na čele, užívanie vazokonstriktívnych liekov a podráždenie pokožky môžu skresliť meranie.

Čelo alebo chrámy musia byť bez potu a kozmetiky.

Odporúčame vám vykonať tri merania na čele. Ak sú tieto tri merania odlišné, použite najvyššiu hodnotu.

Ak je oblasť čela pokrytá vlasmi, potom alebo nečistotami, vyčistite oblasť a potom počkajte 10 minút, aby ste zlepšili presnosť merania.

Je dôležité, aby ste počas merania udržiavali teplomer v pokoji. Pohyb teplomeru počas merania môže spôsobiť nepresné merania.

Prečo sa na bezkontaktnom displeji teplomeru zobrazuje "Er 1"?

Toto chybové hlásenie sa zobrazí, ak vykonáte meranie, keď je zariadenie stále v režime samočinného testovania, a teda ešte nie je pripravené na meranie. Počkajte, kým symbol čela neprestane blikať.

Prečo sa na bezkontaktnom displeji teplomeru zobrazuje "Er 3"?

Toto chybové hlásenie indikuje, že teplota v miestnosti je nižšia ako 15 °C alebo vyššia ako 40 °C (< 59 °F alebo > 104 °F). Zariadenie nie je pripravené na meranie.

Prečo sa na displeji bezkontaktného teplomeru zobrazuje "Hi"?

Táto správa znamená:

V režime teploty čela: stanovená teplota je vyššia ako 42,2 °C (108 °F).

V režime teploty objektu: určená teplota je vyššia ako 80 °C (176 °F).

Teplomer používajte iba v rámci špecifikovaných teplotných rozsahov. V prípade opakovaného chybového hlásenia sa obráťte na svojho predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečo sa "Lo" zobrazuje na bezkontaktnom displeji teplomeru?

Táto správa znamená:

V režime teploty čela: stanovená teplota je nižšia ako 34 °C alebo 93,2 °F

V režime teploty objektu: určená teplota je nižšia ako 0 °C alebo 32 °F

Teplomer používajte iba v rámci špecifikovaných teplotných rozsahov. V prípade opakovaného chybového hlásenia sa obráťte na svojho predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečo sa na displeji zobrazuje symbol batérie?

Batérie sú prázdne. Vložte nové batérie (2 x AAA (LR03)).

Ako prvýkrát prepojím teplomer s aplikáciou "beurer BabyCare"?

Aktivujte funkciu Bluetooth® na teplomere a mobilnom koncovom zariadení a otvorte položku ponuky "Zariadenia" v aplikácii "beurer BabyCare".

Na displeji teplomeru sa zobrazí 6-miestny PIN kód. Toto je potrebné zadať do vstupného poľa v aplikácii.

Zariadenie sa potom pripojí k aplikácii.

Ako môžem aktivovať funkciu Bluetooth® na teplomere?

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth® na bezkontaktnom teplomere, postupujte podľa týchto pokynov:

Stlačením a podržaním tlačidla Light/SET na niekoľko sekúnd sa dostanete do ponuky nastavení

Potom viackrát krátko stlačte tlačidlo Light /SET, kým sa nedostanete na položku ponuky Bluetooth®.

Aktivujte funkciu Bluetooth® stlačením tlačidla MODE / MEM a potvrdením tlačidlom Light / SET.

Ako prenesiem namerané hodnoty z teplomeru do aplikácie?

Aktivujte funkciu Bluetooth® na teplomere a mobilnom koncovom zariadení. Po nadviazaní spojenia sa údaje vykonané teplomerom automaticky prenesú do aplikácie. Namerané hodnoty sa zobrazia v aplikácii a môžu byť allocated to a baby-specific profile. If you wish to transmit the readings at a later point, activate the thermometer and open up the saved readings with the MODE/MEM button.

Prečo nefunguje prenos údajov z teplomeru do aplikácie?

Na prenos nameranej telesnej teploty musí byť medzi bezkontaktným teplomerom a smartfónom pripojenie Bluetooth®. Pri tom si, prosím, všimnite nasledovné:

Minimálny dosah na otvorenom priestranstve je cca 15 m. Steny a stropy znižujú dosah.

Skontrolujte, či máte momentálne aktívne pripojenie Bluetooth® k iným zariadeniam, ako sú inteligentné hodinky, fitness tracker alebo iné pomôcky. - Odpojte alebo presuňte príslušné zariadenie mimo dosahu Bluetooth®

Iné rádiové vlny (napr.: WIFI router, mikrovlnná rúra, indukčné varné dosky) môžu rušiť prenos.

Je možné zariadenie používať aj bez smartfónu?

Bezkontaktný teplomer je možné používať aj bez aplikácie alebo smartfónu. Odčítané hodnoty sa však neprenesú.

Ako je možné teplomer používať pre viac detí?

V oblasti profilu aplikácie "beurer BabyCare" si môžete vytvoriť ľubovoľný počet detských profilov. Bezkontaktný teplomer prenáša všetky uložené merania do aplikácie prostredníctvom pripojenia Bluetooth®. Príslušné merania je potom možné priradiť k správnemu profilu dieťaťa.