NAJDÔLEŽITEJŠIE KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 


 

 

 

INFORMÁCIE O STAVE OBJEDNÁVKY:

info@brel.sk

INFOLINKA:

00421 918 341 568 


 

 

 

Kontaktujte: 

info@brel.sk                                   

                 

DOSTUPNOSŤ:                                                                      00421 918 341 571

PORADENSTVO A VÝBER PRODUKTOV:      00421 917 577 038  


 

             

 

MAILOVÝ KONTAKT: 

servis@brel.sk                                                

Infolinka k reklamáciam:

tel.: 00421 918 341 576                                         

Adresa pre zaslanie reklamácií:

Brel spol. s.r.o.                                                     

Centrum 1746/265

017 01 Považská Bystrica


 

 

 

BREL, spol. s r.o.

Centrum 1746/265

01701  Považská Bystrica

www.brel.sk

brel@brel.sk

Tel. : 0918/341568
 


Fakturačné údaje:


IČO: 31607934
IČDPH: SK2020439784
DIČ: 2020439784

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK4856000000006776268001

SWIFT: KOMASK2X

 

zapísana v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo 2677/R

Orgán dozoru:

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01  Trenčín 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: 
"> tn@soi.sk