Tu nájdete najčastejšie otázky (FAQ) o našich produktoch Wellbeing:

Kliknite na otázku pre zobrazenie odpovedí:

Flexibilné ohrievanie (Flexible heating)

Produkuje sa elektrosmog, keď sa používajú vyhrievacie podložky / podušky / ohrievače nôh?

Prečo sa moja vyhrievacia podložka / ohrievač nôh / elektrická prikrývka / elektrická poduška dostatočne nezohrieva?

Čo si treba všímať pri kardiostimulátoroch?

Aká vysoká je konečná teplota?

Spánok a odpočinok (Sleep and rest)

Je SL 70 napájaný z batérie?

Ako nabijem zariadenie a ako dlho tento proces trvá?

Kde si môžem prečítať stav batérie zariadenia?

Aká je výdrž batérie?

Čo znamenajú rôzne farebné LED diódy?

Musím nosiť prístroj proti chrápaniu na ľavom alebo pravom uchu?

Ovplyvňuje chrápanie inej osoby v posteli používanie prístroja proti chrápaniu?

Ako môžem vyčistiť prístroj proti chrápaniu?

Ako zistím, či je zariadenie zapnuté?

Musí byť zariadenie v noci pripojené k smartfónu?

Dá sa prístroj proti chrápaniu používať aj bez smartfónu?

Ako môžem prispôsobiť prístroj proti chrápaniu svojmu správaniu pri chrápaní?

Čo sa stane, keď sa zistí chrápanie?

Ako moje telo reaguje na uvoľnené impulzy?

Nosenie prístroju proti chrápaniu je nepríjemné. Čo môžem urobiť?

Zariadenie nereaguje pri používaní tlačidiel, čo mám robiť?

Môžem plne používať a ovládať zariadenie bez aplikácie?

Musí byť zariadenie pripojené k smartfónu cez noc?

Ako zistím, či je na zariadení aktivovaná funkcia alarmu?

Ako môžem prehrávať hudbu z externého zdroja zvuku, ako je napríklad smartfón alebo prehrávač MP3?

Príjem rádia je slabý, čo mám robiť?

Dajú sa vypnúť tóny tlačidiel?

Prečo WL 80 neprehráva niektorú z mp3 skladieb?

Svetelná terapia (Light therapy)

Aké je infračervené spektrum infračervených lámp/infračervených produktov Beurer?

Vzduch (Air)

Ako sa dá filter zlikvidovať?

Ako môžem vyčistiť MK 500?

Ako hlasný je MK 500?

Odkiaľ pochádzajú soli používané v maremede?

Aký je správny spôsob nastavenia MK 500?

Ako môžem nastaviť časovač pre funkciu automatického vypnutia?

Ako môžem ovládať otáčky ventilátora?

Na čo slúži nočný režim?

Na čo sa používa UVC svetlo?

Ako často je potrebné vymieňať filter?

Čo mám robiť, ak sa na dotykovom displeji zobrazí symbol filtra?

Ako často je potrebné vymieňať UVC lampu?

Čo mám robiť, ak sa na dotykovom displeji zobrazí symbol lampy?

Prečo tlačidlo ventilátora bliká a na displeji sa zobrazuje CL?

Prečo je maremed® nezvyčajne hlasný?

Prečo všetky tlačidlá a symboly blikajú?

Môže sa na naplnenie nádržky na vodu použiť normálna voda z vodovodu?

Môžem používať iba špeciálnu morskú soľ maremed®?

Aké množstvo soli je potrebné pri každom naplnení nádoby?

Na koľko aplikácií vydrží priložená soľ vo fľaši (625 g)?

Na koľko aplikácií vydrží 1250 g soli vo fľaši?

Aké prvky tvoria soľ?

Koľko jódu je v soli?

Aká je CADR hodnota čističky vzduchu?

Masáž (Massage)

Prečo sa odporúča uvoľňovač stresu?

Ako funguje uvoľňovač stresu?

Ako by mal byť uvoľňovač stresu umiestnený?

Aká by mala byť dĺžka jedného ošetrenia?

Čo je variabilita srdcovej frekvencie (HRV)?

Ako zistím správny cyklus dýchania pre mňa?

Ako naprogramujem svoje zariadenie na spustenie zvoleného dýchacieho cyklu?

Ako zapnem funkciu ohrevu?

Ako použijem funkciu svetla?

Ktoré smartfóny/tablety sú kompatibilné s aplikáciou a zariadením?

Prečo pripojenie Bluetooth® nefunguje?

Aká je dĺžka výdrže batérie?

Ako nabíjate zariadenie a ako dlho tento proces trvá?

 

Hmotnosť (Weight)

Môžu osoby s implantátmi používať váhy na telesný tuk?

Môžu tehotné ženy používať váhy na telesný tuk?

Prečo sa pri meraniach vykonávaných priamo za sebou získavajú rôzne hodnoty hmotnosti?

Prečo sú rôzne hodnoty telesného tuku získané meraniami priamo za sebou?

Prečo mám na váhe iné hodnoty telesného tuku ako v ordinácii lekára alebo v posilňovni?

Čo znamená „Quick start“ a „Tap on“?

Aké faktory môžu ovplyvniť meranie telesného tuku?

Prečo mám rozdielne hodnoty v normálnom a športovom režime?

Aká vysoká je nepresnosť / tolerancia?

Prečo napríklad súčet svalovej hmoty, tuku a vody nezodpovedá 100 %?

 

Hmotnosť

Môžu osoby s implantátmi používať váhy na telesný tuk?

 • Váhy telesného tuku sa nesmú používať s elektricky ovládanými implantátmi (napr. kardiostimulátory, liekové pumpy)
 • Osoby s elektricky vodivými implantátmi (napr. kostné skrutky, náhrady bedrového kĺbu) môžu používať váhy. K nesprávnym meraniam však môže dôjsť z dôvodu lepšej elektrickej vodivosti implantátu v porovnaní s tkanivami.

Môžu tehotné ženy používať váhy na telesný tuk?

 • Váhy telesného tuku by sa nemali používať počas tehotenstva. Kvôli plodovej vode môže dôjsť k nesprávnemu meraniu.

Prečo sa pri meraniach vykonávaných priamo za sebou získavajú rôzne hodnoty hmotnosti?

 • Rôzne údaje o hmotnosti môžu byť spôsobené tým, že na váhe nestojíte
 • Váhy boli medzi meraniami zatlačené alebo zdvihnuté, medzi meraniami nedošlo k správnemu nastaveniu nuly alebo inicializácii.
 • Kvôli technickým toleranciám môže byť medzi dvomi meraniami rozdiel až +/- 0,5 kg
 • Nesprávna poloha na váhe, človek stojí na váhe o niečo viac vpredu alebo o niečo viac vzad.

Prečo sú rôzne hodnoty telesného tuku získané meraniami priamo za sebou?

 • Kolísavé výsledky pri meraní hmotnosti
 • Vplyv vonkajších faktorov, ako sú sušiče nôh atď.
 • Používateľ stojí na elektródach pri jednotlivých meraniach odlišne.

Prečo mám na váhe iné hodnoty telesného tuku ako v ordinácii lekára alebo v posilňovni?

 • Rôzni výrobcovia zaznamenávajú v softvéri rôzne hodnotenia meraní.
 • B.I.A. metóda merania telesného tuku by sa vo všeobecnosti mala považovať za meranie trendu a nie za absolútne meranie, pretože celkové meranie závisí od mnohých vonkajších faktorov.

Čo znamená „Quick start“ a „Tap on“?

 • S váhou s funkciou „Quick start“ sa používateľ môže postaviť priamo na váhu bez toho, aby ju predtým zapínal. Váha sa zapína samostatne a po zošliapnutí začne merať.
 • Funkcia „Tap on“ popisuje zapnutie váhy poklepaním na hornú misku váhy. To znamená, že používateľ musí poklepať na váhu a potom počkať, kým sa na displeji nezobrazí 0,0. Až potom je možné postaviť sa na váhu a začať meranie.

Aké faktory môžu ovplyvniť meranie telesného tuku?

 • Anatomické variácie (napr. výrazne dlhšia alebo kratšia dĺžka nôh)
 • Objem lýtok a/alebo stehien
 • Tréningová kondícia svalstva
 • Štruktúra kostí
 • Rozloženie tuku v tele
 • Zdravotný stav užívateľa
 • Zlý kontakt medzi chodidlami a elektródami
 • Silné potenie
 • Užívanie liekov
 • Edém nôh
 • Hematómy na nohách
 • Horúčka
 • Meranie po fyzickej námahe
 • Meranie v rôznych časoch dňa
 • Kolísajúca telesná hmotnosť
 • Tehotenstvo (plodová voda)
 • Kovové implantáty
 • Zrohovatená koža na chodidlách

Prečo mám rozdielne hodnoty v normálnom a športovom režime?

 • Režim pre športovcov je doplnková funkcia na prispôsobenie merania telesného tuku individuálnym okolnostiam skupiny používateľov. Pri analýze telesného tuku je v softvéri váhy špecifikovaných niekoľko pevných parametrov na výpočet podielu telesného tuku spolu so skutočným meraním telesného odporu. V normálnom režime tieto konštanty odrážajú priemer „normálnej populácie“ získaný v lekárskych štúdiách. Takzvaný športový režim bol začlenený, pretože rozloženie rôznych telesných kompartmentov (svaly, kosti, tuk atď.) je u športovcov odlišné od „normálnej populácie“. V tomto režime sú špecifikované konštanty, ktoré boli získané lekárskymi štúdiami so športovcami. Rozdielne hodnoty sú teda spôsobené rôznymi konštantami v softvéri.

Aká vysoká je nepresnosť / tolerancia?

 • Opakovaná presnosť pri odčítaní hmotnosti nameranej na váhe je +/- 0,3 kg
 • Pri porovnaní viacerých váh je maximálna tolerancia pri hmotnosti 40 kg +/- 0,5 kg a +/- 1,1 kg pri hmotnosti 100 kg
 • Tolerancia pri meraní telesného tuku alebo vody v tele je +/- 1 %

Prečo napríklad súčet svalovej hmoty, tuku a vody nezodpovedá 100 %?

 • Telo sa skladá prevažne z vody (cca 60-70%). Táto voda je obsiahnutá vo všetkých možných orgánoch a častiach tela – a teda vo veľkej miere aj vo svaloch a dokonca v malej miere aj v telesnom tuku. To znamená, že môžete spočítať iba percento tuku a svalov, ale nie vodu, inak by sa voda započítala dvakrát.

Flexibilné ohrievanie (Flexible heating)

Produkuje sa elektrosmog, keď sa používajú vyhrievacie podložky / podušky / ohrievače nôh?

 • Pojem "elektrosmog" označuje elektrické a magnetické polia s rôznymi charakteristikami (napr. pulzné v prípade mobilných telefónov) a rôznymi frekvenciami (napr. 50 Hz pri napájaní zo siete). Elektrické a magnetické polia vznikajú vždy pri použití elektricky poháňaných výrobkov a tiež v dôsledku domácej elektroinštalácie.
 • Elektrické a magnetické polia, ktoré vznikajú pri použití vyhrievacích podložiek, ohrievačov nôh, vyhrievaných prikrývok a vyhrievaných podušiek, sú hlboko pod limitmi odporúčanými Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a stanovenými nemeckými zákonmi
 • Intenzita elektrického poľa: max. 5000 V/m
 • Intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m
 • Hustota magnetického toku: max. 100 mikrotesla

Prečo sa moja vyhrievacia podložka / ohrievač nôh / elektrická prikrývka / elektrická poduška dostatočne nezohrieva?

Vyhrievacia poduška

 • V závislosti od modelu vyhrievacej podložky a spôsobu použitia môže niekedy trvať až 15 minút po zapnutí, kým sa vyhrievacia podložka pri najvyššom nastavení zahreje na dotyk. Maximálna konečná teplota sa dosiahne po cca. najskôr 30 minút.

Ohrievač nôh

 • V závislosti od toho, kde je umiestnený, môže po zapnutí niekedy trvať až 15 minút, kým sa ohrievač nôh pri najvyššom nastavení zahreje na dotyk. Ohrievač nôh položte na koberec alebo podobne izolačnú podložku, aby sa rýchlejšie zahrial. Maximálna konečná teplota sa dosiahne po cca. najskôr 30 minút.

Elektrická podložka

 • V závislosti od modelu prikrývky a okolitých podmienok (izbová teplota, matrac, posteľná bielizeň) môže niekedy po zapnutí trvať až 30 minút, kým sa podložka pri najvyššom nastavení zahreje na dotyk.
 • Aby sa predišlo tepelným stratám, musí byť elektrická prikrývka úplne zakrytá. Maximálna konečná teplota sa dosiahne po cca. najskôr 60 minút.

Elektrická prikrývka

 • V závislosti od modelu prikrývky a teploty v miestnosti môže niekedy po zapnutí trvať až 15 minút, kým sa prikrývka pri najvyššom nastavení zahreje na dotyk. Maximálna konečná teplota sa dosiahne po cca. najskôr 30 minút.

Čo si treba všímať pri kardiostimulátoroch?

 • Elektrické a magnetické polia vyžarované týmto produktom môžu niekedy rušiť funkciu vášho kardiostimulátora. Sú však hlboko pod limitmi:
 • Intenzita elektrického poľa: max. 5000 V/m
 • Intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m
 • Hustota magnetického toku: max. 100 mikrotesla
 • Pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojím lekárom a výrobcom vášho kardiostimulátora.

Aká vysoká je konečná teplota?

 • Maximálna dosiahnuteľná teplota závisí od mnohých faktorov vrátane produktu (vyhrievacia podložka, ohrievač nôh, elektrická poduška, elektrická prikrývka), model (napríklad s automatickým vypnutím alebo bez neho) a izbová teplota.
 • Preto je možné uviesť len priemerné hodnoty získané za štandardizovaných podmienok pri izbovej teplote 20°C +/- 5°C.
 • Pre každý produkt sú špecifikované iné podmienky merania. Jednotlivé hodnoty preto nemožno navzájom porovnávať.
 • Vyhrievacia podložka: 70 °C - 80 °C
 • Ohrievač nôh: 45 °C - 50 °C
 • Poduška: 60 °C - 65 °C
 • Prikrývka: 40 °C - 50 °C

Spánok a odpočinok (Sleep and rest)

SL 70

Je SL 70 napájaný z batérie?

 • Áno, zariadenie je napájané z batérie.

Ako nabijem zariadenie a ako dlho tento proces trvá?

Úplné nabitie batérie trvá približne 3 hodiny. Postupujte prosím nasledovne:

 • Otvorte kryt konektora micro USB na prístroji proti chrápaniu.
 • Chránič pripojte k počítaču, ktorý je zapnutý pomocou nabíjacieho kábla, alebo do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra.
 • Počas nabíjania kontrolka prevádzky bliká na zeleno. Hneď ako je batéria úplne nabitá, kontrolka prevádzky zostane zelená.

Kde si môžem prečítať stav batérie zariadenia?

 • Stav batérie sa zobrazuje na domovskej obrazovke aplikácie. Prevádzková kontrolka na prístroji proti chrápaniu sa rozsvieti na červeno, akonáhle je potrebné zariadenie nabiť.

Aká je výdrž batérie?

 • Keď je batéria úplne nabitá, životnosť batérie je cca. 4-5 dní. V prípade silného chrápania však môže byť výdrž batérie nižšia.

Čo znamenajú rôzne farebné LED diódy?

 • Zelená: Prístroj proti chrápaniu je zapnutá
 • Červená: Batéria potrebuje nabitie
 • Modrá: Bluetooth® je aktivované

Musím nosiť prístroj proti chrápaniu na ľavom alebo pravom uchu?

 • Prístroj proti chrápaniu môžete nosiť vľavo alebo vpravo podľa preferencie. Zátkové chrániče sluchu je možné zodpovedajúcim spôsobom nastaviť

Ovplyvňuje chrápanie inej osoby v posteli používanie prístroja proti chrápaniu?

 • Nie, pretože okrem detekcie hluku sa za účelom detekcie chrápania merajú aj oscilácie prenášané cez lebečné kosti. Tým sa zabezpečí, že zistené chrápanie pochádza od používateľa.

Ako môžem vyčistiť prístroj proti chrápaniu?

 • Na čistenie použite vlhkú handričku alebo štandardný alkoholový čistiaci vankúšik.

Ako zistím, či je zariadenie zapnuté?

 • Zariadenie sa zapne, keď sa kontrolka prevádzky rozsvieti na zeleno. Aby však nerušil používateľa, po krátkom čase sa vypne. Ak podržíte zátku proti chrápaniu vzpriamene pred sebou alebo krátko stlačíte tlačidlo ON/OFF, opäť sa rozsvieti.

Musí byť zariadenie v noci pripojené k smartfónu?

 • Nie, údaje sa na začiatku uložia na prístroj proti chrápaniu a možno ich do aplikácie preniesť neskôr. Keďže kapacita pamäte je obmedzená, odporúčame preniesť dáta po každom zázname.

Dá sa prístroj proti chrápaniu používať aj bez smartfónu?

 • Áno, je to možné. Na dokumentovanie a vyhodnocovanie údajov a na nastavenia je však potrebná aplikácia „beurer SleepQuiet“.

Ako môžem prispôsobiť prístroj proti chrápaniu svojmu správaniu pri chrápaní?

 • Svoje individuálne úpravy môžete vykonať v aplikácii „beurer SleepQuiet“ v časti Menu > Nastavenia.

Ako prístroj proti chrápaniu zistí, že chrápem?

 • Prístroj proti chrápaniu kontroluje zvuky chrápania a oscilácie prenášané cez lebečné kosti. Ak sú obe zistené, používateľ chrápe.

Čo sa stane, keď sa zistí chrápanie?

 • Prístroj proti chrápaniu vydáva impulz pozostávajúci z tónu alebo tónu a vibrácií. Intenzita týchto impulzov sa zvyšuje od nízkej úrovne, kým sa nedosiahne požadovaný výsledok.

Ako moje telo reaguje na uvoľnené impulzy?

 • Prístroj proti chrápaniu zabráni prebudeniu pomalým zvyšovaním impulzov. Ako reakcia na impulzy sa svaly hrdla spevnia a dýchacie cesty sa otvoria. Dýchanie sa upokojí a chrápanie sa zmierni. Z dlhodobého hľadiska dochádza k trvalému zníženiu chrápania precvičovaním svalov v hrdle.

Nosenie prístroju proti chrápaniu je nepríjemné. Čo môžem urobiť?

 • Spočiatku môže trvať niekoľko dní, kým si na zariadenie zvyknete. Skontrolujte, či je nosenie na druhom uchu pohodlnejšie, alebo či nie sú vhodnejšie iné štuple do uší.

WL 75

Zariadenie nereaguje pri používaní tlačidiel, čo mám robiť?

 • Manuálne ovládanie WL 75 je možné len vtedy, ak nie je aktívne pripojenie Bluetooth® k aplikácii. Ak chcete WL 75 ovládať manuálne, musíte najskôr zatvoriť aplikáciu „Beurer LightUp“.

Môžem plne používať a ovládať zariadenie bez aplikácie?

WL 75 môžete používať bez aplikácie „Beurer LightUp“. Na prístup k celému rozsahu funkcií je však potrebná aplikácia „Beurer LightUp“. K dispozícii sú nasledujúce dodatočné funkcie:

 • Nastavenie dní budíka
 • Jas a trvanie východu slnka
 • Trvanie odloženia
 • Hlasitosť budíka
 • Vyberte si medzi teplým východom slnka alebo úsporným svetlom
 • Funkcia časovača pre západ slnka
 • Vyberte si medzi rôznymi scénami náladového svetla
 • Zapnite a vypnite tóny tlačidiel zariadenia

Musí byť zariadenie pripojené k smartfónu cez noc?

 • Funkcie WL 75 môžete používať bez aktívneho pripojenia Bluetooth®. Preto nie je potrebné trvalé pripojenie k smartfónu.

Ako zistím, či je na zariadení aktivovaná funkcia alarmu?

 • Aktívne funkcie alarmu je možné rozpoznať podľa príslušného symbolu alarmu na displeji WL 75.

Ako môžem prehrávať hudbu z externého zdroja zvuku, ako je napríklad smartfón alebo prehrávač MP3?

 • Budiace svetlo má na zadnej strane AUX vstup na pripojenie externých audio zdrojov. K vášmu WL 75 môžete pripojiť externý zdroj zvuku pomocou dodaného kábla AUX a jednoduchým kliknutím na tlačidlo „AUX“.

Príjem rádia je slabý, čo mám robiť?

 • Ak je váš rádiový príjem rušený, môžete túto situáciu zlepšiť posunutím káblovej antény.

Dajú sa vypnúť tóny tlačidiel?

 • Tóny tlačidiel WL 75 môžete deaktivovať v nastaveniach aplikácie.

WL80

Prečo WL 80 neprehráva niektorú z mp3 skladieb?

 • WL 80 dokáže prehrávať iba skladby z hlavného adresára USB kľúča. Preto neukladajte skladby do priečinkov na USB kľúči.

Svetelná terapia (Light therapy)

Infračervené lampy

Aké je infračervené spektrum infračervených lámp/infračervených produktov Beurer?

IL11

 • Infračervený rozsah vlnových dĺžok: IRA + IRB
 • Dominantná vlnová dĺžka: 1100nm

IL21

 • Infračervený rozsah vlnových dĺžok: IRA + IRB
 • Dominantná vlnová dĺžka: 1100nm

IL35

 • Infračervený rozsah vlnových dĺžok: IRA + IRB
 • Dominantná vlnová dĺžka: 1100nm

IL50

 • Infračervený rozsah vlnových dĺžok: IRA + IRB
 • Dominantná vlnová dĺžka: 1250nm

Vzduch (Air)

Vzduch

Ako sa dá filter zlikvidovať?

 • Pred likvidáciou sa poraďte s miestnym zdravotníckym úradom, ako zaobchádzať s potenciálne infikovanými povrchmi.
 • Filter zlikvidujte pomocou jednorazového vrecka a potom si dôkladne umyte ruky.

Maremed

Ako môžem vyčistiť MK 500?

 • Nádržku po každom použití vyprázdnite a vyčistite zriedeným roztokom vody a octovej esencie. Po každom použití vyčistite vodný filter čistou vodou z vodovodu. Ak neplánujete používať maremed® dlhší čas, nechajte vodný filter a otvorenú nádrž sušiť na vzduchu týždeň. Ak nie je dostatočne vyčistený, vo vode a na vodnom filtri sa môžu vytvárať baktérie, riasy a plesne.

Ako hlasný je MK 500?

 • Pri nastavení na najnižšiu úroveň je hlasitosť < 29 dB; pri najvyššej úrovni zvlhčovania je hlasitosť 37 dB. Merania sa uskutočňovali vo vzdialenosti 1 metra.

Odkiaľ pochádzajú soli používané v maremede?

 • Soli pre simulátor morského vzduchu pochádzajú z Európy, pričom len malá časť pochádza z Južnej Ameriky.

Aký je správny spôsob nastavenia MK 500?

 • Umiestnite simulátor morského vzduchu na rovný, pevný povrch, aby ste predišli vibráciám a hluku.
 • Simulátor morského vzduchu postavte tak, aby bol na všetkých stranách voľný priestor 30 cm.
 • Uistite sa, že vstup a výstup vzduchu nie sú nikdy blokované.

Ako môžem nastaviť časovač pre funkciu automatického vypnutia?

Pomocou funkcie časovača môžete nastaviť počet hodín, po ktorých sa má maremed® počas prevádzky automaticky vypnúť. Časovač môžete nastaviť na 1 až 24 hodín.

 • Ak chcete nastaviť časovač, stláčajte tlačidlo TIMER, kým sa na dotykovom displeji nezobrazí požadovaný počet hodín (napr. 02). Displej časovača začne nepretržite svietiť. Maremed® sa teraz automaticky vypne po uplynutí nastaveného počtu hodín.
 • Upozornenie: Ak je aktivovaná funkcia časovača, môžete počas odpočítavania regulovať aj rýchlosť ventilátora alebo aktivovať funkciu spánku.

Ako môžem ovládať otáčky ventilátora?

 • Maremed® má celkom 3 rýchlosti ventilátora.
 • Pomocou tlačidla FAN zvoľte požadovanú rýchlosť ventilátora. Aktuálne nastavené otáčky ventilátora sa zobrazujú na dotykovom displeji.

Na čo slúži nočný režim?

Maremed® má funkciu spánku. Dotykový displej sa vypne hneď po zapnutí funkcie spánku.

 • Ak chcete zapnúť funkciu spánku, stlačte tlačidlo SLEEP. Tlačidlo SLEEP začne blikať na 5 sekúnd. Funkcia spánku bude aktívna po uplynutí 5 sekúnd. Teraz je možné iba stlačiť tlačidlo SLEEP a tlačidlo ON/OFF.
 • Ak chcete funkciu spánku vypnúť, krátko stlačte tlačidlo SLEEP. Dotykový displej sa začne znova rozsvecovať a znova je možné stlačiť všetky tlačidlá.
 • Poznámka: UVC lampa zostane zapnutá, keď je aktívna funkcia spánku. Ak chcete, aby boli všetky svetlá vypnuté, môžete vypnúť aj UVC lampu.
 • Ak chcete vypnúť UVC lampu, stlačte a podržte tlačidlo SLEEP na 5 sekúnd. Po vypnutí UVC lampy už nie je možné zaručiť, že bude eliminovaných 99 % bakteriálnej kontaminácie.
 • Ak chcete UVC lampu znova zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo SLEEP na 5 sekúnd.

Na čo sa používa UVC svetlo?

 • UVC svetlo eliminuje z vody až 99% baktérií, vírusov a mikroorganizmov. Z bezpečnostných dôvodov sa UVC lampa vypne hneď, ako zdvihnete kryt.

Ako často je potrebné vymieňať filter?

 • Vodný filter a predfiltre odporúčame vymeniť za nové po 2200 prevádzkových hodinách. Po uplynutí 2200 prevádzkových hodín sa na dotykovom displeji rozsvieti indikátor výmeny filtra
 • Upozornenie: Použitie UVC lampy môže spôsobiť mierne hnedé sfarbenie vodného filtra. Pri pravidelnom používaní zariadenia sa na vodnom filtri môžu vytvárať aj malé kryštáliky soli.

Čo mám robiť, ak sa na dotykovom displeji zobrazí symbol filtra?

 • Je potrebné vymeniť filtre. Odstráňte filtre podľa popisu v návode na použitie. Potom stlačte súčasne symbol časovača a tlačidlo ON/OFF. Toto resetuje nastavenie.

Ako často je potrebné vymieňať UVC lampu?

 • UVC lampu je potrebné vymeniť po 5000 prevádzkových hodinách. Po uplynutí 5000 prevádzkových hodín alebo pri poruche UVC lampy sa na dotykovom displeji rozsvieti symbol lampy.

Čo mám robiť, ak sa na dotykovom displeji zobrazí symbol lampy?

 • Je potrebné vymeniť UVC lampu. Vyberte UVC lampu tak, ako je to popísané v návode na použitie. Potom stlačte súčasne symbol ventilátora a tlačidlo ON/OFF. Toto resetuje nastavenie.

Prečo tlačidlo ventilátora bliká a na displeji sa zobrazuje CL?

 • Ventilátor sa spustí až po uplynutí 3 minút, pretože vodu v nádržke na vodu je potrebné najskôr sterilizovať, kým ventilátor nasaje vzduch.

Prečo je maremed® nezvyčajne hlasný?

 • Skontrolujte cudzie telesá v prívode/výstupe vzduchu.
 • Vyčistite filtre.
 • Uistite sa, že sú filtre správne vložené.
 • Umiestnite čističku vzduchu na rovný povrch.

Prečo všetky tlačidlá a symboly blikajú?

 • Kryt nie je úplne usadený na nádobe
 • Na snímačoch je soľ alebo voda. Kovové tyče očistite roztokom octovej esencie zriedenej vodou.

Môže sa na naplnenie nádržky na vodu použiť normálna voda z vodovodu?

 • Na naplnenie nádržky na vodu je možné použiť normálnu vodu z vodovodu.

Môžem používať iba špeciálnu morskú soľ maremed®?

 • Maremed® používajte iba so špeciálnou morskou soľou maremed®. Nepoužívajte maremed® s inými soľami! Pri použití iných solí sa maremed® môže poškodiť. Do nádrže tiež nepridávajte žiadne éterické oleje ani vonné látky. Ak sa použijú iné prísady, plastový materiál sa môže zafarbiť a poškodiť.

Aké množstvo soli je potrebné pri každom naplnení nádoby?

 • Pomocou odmerky pridajte do vody z vodovodu 90 ml špeciálnej morskej soli maremed®, ktorá je súčasťou dodávky (zodpovedá 15 ml špeciálnej morskej soli maremed® na každý 1 liter vody z vodovodu).

Na koľko aplikácií vydrží priložená soľ vo fľaši (625 g)?

 • Ak sa zariadenie používa každý deň počas 12 hodín: približne 90 dní

Na koľko aplikácií vydrží 1250 g soli vo fľaši?

 • Ak sa zariadenie používa každý deň počas 12 hodín: približne 180 dní

Aké prvky tvoria soľ?

 • Produkt pozostáva z rôznych solí a stopových prvkov, ako je chlorid sodný, chlorid horečnatý, vápnik a ďalšie stopové prvky.

Koľko jódu je v soli?

 • Soľ v zariadení obsahuje približne 50 µg/liter jódu.

LR 500

Aká je CADR hodnota čističky vzduchu?

 • Hodnota CADR (= rýchlosť dodávky čistého vzduchu) popisuje účinnosť filtrácie čističky vzduchu. Hodnota CADR (pre častice > 0,3 µm) pre LR 500 je 354 m3/h (v súlade s GB/T 18801-2015).

Masáž (Massage)

stressreleaZer (uvoľňovač stresu)

Prečo sa odporúča uvoľňovač stresu?

 • Stres má negatívny vplyv na zdravie človeka a môže viesť okrem iného k srdcovým ochoreniam. Uvoľňovač stresu Beurer vám pomáha znižovať stres prirodzeným spôsobom prostredníctvom dýchacieho tréningu.

Ako funguje uvoľňovač stresu?

 • Beurer Stress ReeaZer bol špeciálne vyvinutý na prevenciu a liečbu stresu. Pokrytím oblasti bránice uvoľňovačom stresu sa primárne nervové dráhy v tejto oblasti uvoľnia a váš prirodzený rytmus dýchania sa obnoví. Zabudovaný vibračný motor prenáša impulzy k užívateľovi, čo mu umožňuje normálne dýchať. Uvoľňovač stresu má tiež podsvietený krúžok, ktorý funguje ako náladové svetlo. Uvoľňovač stresu má tiež voliteľnú funkciu zahrievania na spodnej strane pre pohodlnejšie použitie.

Ako by mal byť uvoľňovač stresu umiestnený?

 • Ľahnite si rovno na chrbát alebo si sadnite do kresla. Uvoľňovač stresu môžete použiť na holú pokožku alebo na oblečenie. Uvoľňovač napätia umiestnite na oblasť bránice (položenú na spodných rebrových kostiach/hrudníku). Odporúčame položiť si plochú stranu zariadenia na hruď tak, aby úzky koniec smeroval k brade. Ak zistíte, že použitie priamo na membráne je nepríjemné, umiestnite uvoľňovač napätia nad membránu.

Aká by mala byť dĺžka jedného ošetrenia?

 • Dĺžka liečby závisí od vášho osobného stavu. Odporúčame vám, aby ste uvoľňovač stresu používali každý deň 30 minút, ale spočiatku by ste mali začať s 10 minútami denne. V aplikácii „beurer CalmDown“ sa môžete zoznámiť s dychovým tréningom pomocou 6-týždňového programu a každý týždeň zvyšovať intenzitu.

Čo je variabilita srdcovej frekvencie (HRV)?

 • HRV popisuje trvanie intervalov medzi jednotlivými údermi srdca. Čím je táto hodnota pestrejšia, tým ste zdravší a odolnejší voči stresu.

Ako zistím správny cyklus dýchania pre mňa?

 • Zvoľte si dýchací cyklus (10, 12 alebo 14 sekúnd). V aplikácii „beurer CalmDown“ môžete pomocou testu dychového rytmu zistiť, ktorý cyklus je pre vás najlepší.

Ako naprogramujem svoje zariadenie na spustenie zvoleného dýchacieho cyklu?

 • Stlačte tlačidlo ON/OFF 2 x: aktivuje sa prvý cyklus dýchania (10 sekúnd). V tomto dýchacom cykle sa nadýchnite na 5 sekúnd a potom na 5 sekúnd vydýchnite.
 • Stlačte tlačidlo ON/OFF 3 x: aktivuje sa druhý cyklus dýchania (12 sekúnd). V tomto dýchacom cykle sa nadýchnite na 6 sekúnd a potom na 6 sekúnd vydýchnite.
 • Stlačte tlačidlo ON/OFF 4 x: aktivuje sa tretí cyklus dýchania (14 sekúnd). V tomto dýchacom cykle sa nadýchnite na 7 sekúnd a potom na 7 sekúnd vydýchnite.

Ako zapnem funkciu ohrevu?

 • Pre zvýšenie relaxácie môžete počas používania zapnúť upokojujúce teplo. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo zahrievania na uvoľňovači stresu. Ak je aktivovaná funkcia zahrievania, krúžok sa rozsvieti na červeno a pulzuje v súlade s rytmom vášho dýchania. Túto funkciu je možné kedykoľvek počas dýchacieho tréningu zapnúť a vypnúť. Opätovným stlačením tlačidla ohrevu vypnete ohrev.

Ako použijem funkciu svetla?

 • Počas ošetrenia si môžete zapnúť aj modré svetlo, ktoré zlepšuje relaxáciu a okrem vibrácií slúži aj ako vizuálna pomôcka. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo svetla na uvoľňovači stresu. Osvetlený krúžok okolo uvoľňovača stresu teraz začne pulzovať v súlade s rytmom dýchania používateľa. Opätovným stlačením tlačidla svetla vypnete modré svetlo. Ak zapnete aj funkciu ohrevu, podsvietený krúžok sa zmení na červenú.

Ktoré smartfóny/tablety sú kompatibilné s aplikáciou a zariadením?

 • Aplikácia je momentálne dostupná pre: Zoznam kompatibilných smartfónov

Prečo pripojenie Bluetooth® nefunguje?

 • Minimálny dosah na otvorenom priestranstve je cca 15 m. Steny a stropy zmenšujú dosah.
 • Skontrolujte, či máte momentálne aktívne pripojenie Bluetooth® s inými zariadeniami, ako sú napríklad vaše inteligentné hodinky, fitness tracker alebo iné miniaplikácie. Odpojte alebo presuňte príslušné zariadenie mimo dosahu Bluetooth®.
 • Iné rádiové vlny (napr.: WIFI router, mikrovlnná rúra, indukčné varné dosky) môžu rušiť prenos.

Aká je dĺžka výdrže batérie?

 • Batéria vydrží cca 3 hodiny pri plnom nabití (s aktivovanou funkciou ohrevu a svetla) alebo cca. 11 hodín bez funkcie ohrevu a svetla. Hneď ako kontrolka funkcie počas prevádzky zabliká namodro, nabite uvoľňovač stresu znova.

Ako nabíjate zariadenie a ako dlho tento proces trvá?

Nabíjanie batérie je veľmi jednoduché podľa týchto krokov:

 • Pripojte sieťový adaptér k uvoľňovaču stresu pomocou nabíjacieho kábla micro USB.
 • Potom zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.
 • Alternatívne môžete uvoľňovač stresu nabíjať aj pomocou nabíjacieho kábla cez USB port na vašom počítači alebo notebooku.
 • Doba nabíjania je cca 4 hodiny. Keď sa zariadenie nabíja, kontrolka funkcie bude svietiť striedavo v kruhu. Keď je uvoľňovač stresu plne nabitý, kontrolka funkcie bude trvalo svietiť.