Tu nájdete najčastejšie otázky (FAQ) o našich aplikáciach:

Kliknite na otázku pre zobrazenie odpovedí:

HealthManager

HealthManager Pro

SleepQuiet

LightUp

Freshroom

CalmDown

BabyCare

PainAway

Ktoré mobilné zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou?

Môžem zvládnuť liečbu pomocou aplikácie?

BabyCare

Ktoré smartfóny/tablety sú kompatibilné s aplikáciou a zariadením?

Ktoré zariadenia je možné pripojiť k aplikácii?

Ako vytvorím počiatočné spojenie medzi aplikáciou a zariadením?

Prečo nemôžem vytvoriť prvé spojenie medzi aplikáciou a zariadením?

Ako je možné preniesť merania do aplikácie „beurer BabyCare“?

Prečo nefunguje prenos údajov zo zariadenia do aplikácie?

Ako môžem používať aplikáciu pre viac detí?

CalmDown

Prečo sa odporúča aplikácia „beurer CalmDown“?

Ktoré smartfóny/tablety sú kompatibilné s aplikáciou a zariadením?

Ako pripojíte zariadenie k aplikácii?

Prečo pripojenie Bluetooth® nefunguje?

Ako zistím správny cyklus dýchania pre mňa?

Aký je účel testu dychového rytmu?

Aký je 6-týždňový program?

Ako sa zapína relaxačná hudba?

Čo sú to binaurálne rytmy?

Freshroom

Ktoré mobilné zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou?

Môžem zmeniť jednotku a formát času na HM 55?

Ako sa prenášajú namerané hodnoty z HM 55 do aplikácie?

Čo znamená odhadovaná výdrž batérie v podrobných nastaveniach snímača?

Koľko zariadení HM 55 môžem súčasne spravovať v aplikácii „beurer Fresh Room“?

Ako môžem rozlíšiť medzi zariadeniami, ak ich vlastním niekoľko?

Ako si môžem byť istý, či má môj HM 55 aktívne pripojenie Bluetooth® k aplikácii?

Čo znamená farebný indikátor podľa názvu zariadenia na domovskej obrazovke aplikácie?

LightUp

Ktoré mobilné zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou?

Prečo chce aplikácia získať prístup k mojej polohe?

Ako pripojím WL 75 k môjmu mobilnému zariadeniu?

Prečo sa aplikácia nepripája k WL 75?

Prečo aplikácia nereaguje, keď v hlavnom menu stlačím „pridať zariadenie“?

Ako si môžem byť istý, či má moje svetlo budenia aktívne pripojenie Bluetooth® k aplikácii?

Prečo nefungujú funkcie „svetlo“ alebo „svetlo nálady“?

Prečo nemôžem zapnúť rádio v menu "Rádio"?

Ako môžem zmeniť rádiovú stanicu v oblasti spánku?

Kedy sa rozsvieti kontrolka budenia?

SleepQuiet

Na ktorých mobilných zariadeniach je možné aplikáciu použiť?

Čo znamenajú jednotlivé body v prehľade kalendára?

Čo znamená podiel času bez chrápania?

Kde sa ukladajú namerané údaje?

Zariadenie nepoužíva moje nové nastavenia. Čo mám robiť?

Môžem tiež ukladať a pristupovať k svojim údajom na svojom PC?

HealthManager Pro

Kde si môžem stiahnuť aplikáciu „beurer HealthManager Pro“?

Na ktorých mobilných zariadeniach je možné použiť aplikáciu „beurer HealthManager Pro“?

Môžem zobraziť rovnaké merania z viacerých mobilných zariadení?

Ktoré zariadenia Beurer sú kompatibilné s aplikáciou „beurer HealthManager Pro“?

Prečo sú autorizácie aplikácie potrebné?

Po registrácii alebo po kliknutí na „Zabudnuté heslo“ nedostanem e-mail. prečo?

Ako si zmením heslo?

Môžem sa pomocou účtu prihlásiť aj do iných aplikácií Beurer?

Kde sa ukladajú namerané údaje?

Ako môžem použiť aplikáciu „beurer HealthManager Pro“ pre viacerých ľudí?

Ako môžem prepínať medzi niekoľkými používateľmi v aplikácii „beurer HealthManager Pro“?

Kde nájdem návod na použitie aplikácie „beurer HealthManager Pro“?

Existujú v aplikácii „beurer HealthManager Pro“ nákupy v aplikácii?

Môžem preniesť svoje údaje do Apple Health a Google Fit?

V ktorých jazykoch je aplikácia „beurer HealthManager Pro“ dostupná?

V ktorých krajinách je dostupná aplikácia „beurer HealthManager Pro“?

Ako vytvorím počiatočné spojenie medzi aplikáciou a zariadením?

Prečo nemôžem vytvoriť prvé spojenie medzi aplikáciou a zariadením?

Čo môžem urobiť, ak nie je možné nadviazať spojenie medzi zariadením a aplikáciou?

HealthManager

Aké mobilné zariadenia sú s aplikáciou kompatibilné?

 • Aplikácia je v súčasnosti dostupná pre: zoznam kompatibilných smartfónov

Ako prenesiem svoje údaje medzi aplikáciou a PC softvérom?

 • Uistite sa, že máte online účet HealthManager. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho vytvoriť v ponuke nastavení aplikácie HealthManager.
 • Prihláste sa do aplikácie HealthManager pomocou svojho účtu. Zároveň sa pomocou svojho účtu prihláste aj do PC softvéru HealthManager.
 • V PC softvéri HealthManager prejdite na „Nastavenia > Môj profil“ a kliknite na tlačidlo „Spustiť synchronizáciu“. Vaše namerané hodnoty sa teraz prenesú z aplikácie do počítača a naopak (za predpokladu, že váš mobilný telefón aj počítač sú pripojené k internetu)

Po registrácii alebo ak som klikol na "Zabudnuté heslo" nedostanem e-mail. Prečo?

 • Odoslanie e-mailu môže chvíľu trvať. Skontrolujte si svoju e-mailovú schránku vrátane priečinkov so spamom a nevyžiadanou poštou.

Prečo sú autorizácie aplikácie potrebné?

Prístup k aktívnym aplikáciám

 • Toto oprávnenie je potrebné na zobrazovanie upozornení v stavovom riadku, napr. aktívne spojenie s váhou

Poloha

Fotografie/média/iné súbory

 • Zmeňte alebo vymažte obsah pamäte USB.
 • Prečítajte si obsah USB pamäte.
 • Aplikácia nemá prístup k fotografiám, médiam ani súborom tretích strán. Toto oprávnenie je potrebné na zapisovanie protokolových súborov, ktoré pomáhajú pri riešení problémov v prípade poruchy.

Pamäť

 • Zmeňte alebo vymažte obsah pamäte USB.
 • Prečítajte si obsah USB pamäte.
 • Toto oprávnenie je potrebné na zapisovanie protokolových súborov, ktoré pomáhajú pri riešení problémov v prípade poruchy.

Prístup do všetkých sietí

 • Toto oprávnenie je potrebné pre prístup na internet, napr. na synchronizáciu meraní s cloudom.

Prístup k sieťovým pripojeniam

 • Toto oprávnenie je potrebné na zistenie, či existuje pripojenie na internet. To je potrebné napr. aby sa webový obsah správne načítal do aplikácie alebo aby online používatelia mohli synchronizovať svoje merania s cloudom.

Spravujte komunikáciu v blízkom poli

 • Toto oprávnenie je potrebné pre komunikáciu s NFC zariadeniami, ktorá je potrebná na prenos meraní cez NFC.

Prístup k nastaveniam Bluetooth

 • Táto autorizácia je potrebná na aktiváciu Bluetooth z aplikácie. Bluetooth sa používa na prenos meraní do aplikácie.

Povoliť spárovanie/párovanie aplikácie so zariadeniami Bluetooth

 • Dve autorizácie Bluetooth sú potrebné na komunikáciu so zariadeniami Bluetooth, ktorá je potrebná na prenos meraní do aplikácie.

Deaktivujte režim nečinnosti

 • Je to potrebné, aby sa zaistilo, že sa smartfón počas prenosu dát neprepne do pohotovostného režimu, čo by v opačnom prípade ukončilo proces prenosu.

Deaktivujte uzamknutú obrazovku

 • Je to potrebné, aby sa zabezpečilo, že smartfón počas prenosu údajov neaktivuje uzamknutú obrazovku, čo by inak ukončilo proces prenosu.

Zobraziť cez iné aplikácie

 • Toto oprávnenie je potrebné na to, aby senzory aktivity mohli na smartfóne zobrazovať správy, napr. „Hodinky hľadajú smartfón“, aj keď sú v popredí spustené iné aplikácie.

Fotoaparát

 • Toto oprávnenie je potrebné na to, aby bolo možné ovládať kameru smartfónu pomocou senzorov aktivity.

Zoznam hovorov/kontakty/sms/telefón

 • Toto oprávnenie je potrebné na zobrazenie správ na senzore aktivity. Počas tohto procesu aplikácia v žiadnom prípade nepristupuje k žiadnym osobným údajom. Autorizácia slúži len na zobrazenie odosielateľa a obsahu správ na senzore aktivity.

HealthManager Pro

Kde si môžem stiahnuť aplikáciu „beurer HealthManager Pro“?

 • Aplikácia „beurer HealthManager Pro“ je k dispozícii bezplatne v obchodoch Apple App Store a Google Play Store. Doplnkové služby sú .

Na ktorých mobilných zariadeniach je možné použiť aplikáciu „beurer HealthManager Pro“?

 • Aplikácia je v súčasnosti dostupná pre: zoznam kompatibilných smartfónov
 • Vzhľadom na veľký počet smartfónov so systémom Android/iOS s rôznym softvérom a hardvérom, upozorňujeme, že nemôžeme zaručiť 100% kompatibilitu so smartfónmi/tabletmi, ktoré nie sú na zozname.
 • Komplikácie s netestovanými zariadeniami môžu nastať aj spätne, ak napríklad výrobca smartfónu vydá novú aktualizáciu systému.

Môžem zobraziť rovnaké merania z viacerých mobilných zariadení?

 • Ak máte online účet, svoje namerané údaje môžete zobraziť na viacerých zariadeniach. Ak svoje údaje uložíte lokálne, namerané údaje budú len na jednom mobilnom zariadení a nebudú sa dať zobraziť na viacerých mobilných zariadeniach. Počas registrácie sú na výber možnosti „Uložiť online“ a „Uložiť lokálne“.
 • Ak si následne budete chcieť uložiť svoje údaje online, môžete lokálne uložené údaje kedykoľvek preniesť na online účet. Ak to chcete urobiť, kliknite v menu na „Údaje o profile“ v časti „Nastavenia“ a potom na „Vytvoriť účet online“.
 • Ak už máte online účet, môžete sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť na rôznych zariadeniach.

Ktoré zariadenia Beurer sú kompatibilné s aplikáciou „beurer HealthManager Pro“?

 • Ktoré zariadenia Beurer sú kompatibilné s aplikáciou „beurer HealthManager Pro“ nájdete v nasledujúcom zozname: Zoznam kompatibilných zariadení

Prečo sú autorizácie aplikácie potrebné?

Prístup k aktívnym aplikáciám

 • Toto oprávnenie je potrebné na zobrazovanie upozornení v stavovom riadku, napr. aktívne spojenie s váhou

Poloha

Fotografie/média/iné súbory

 • Zmeňte alebo vymažte obsah pamäte USB.
 • Prečítajte si obsah USB pamäte.
 • Aplikácia nemá prístup k fotografiám, médiam ani súborom tretích strán. Toto oprávnenie je potrebné na zapisovanie protokolových súborov, ktoré pomáhajú pri riešení problémov v prípade poruchy.

Pamäť

 • Zmeňte alebo vymažte obsah pamäte USB.
 • Prečítajte si obsah USB pamäte.
 • Toto oprávnenie je potrebné na zapisovanie protokolových súborov, ktoré pomáhajú pri riešení problémov v prípade poruchy.

Prístup do všetkých sietí

 • Toto oprávnenie je potrebné pre prístup na internet, napr. na synchronizáciu meraní s cloudom.

Prístup k sieťovým pripojeniam

 • Toto oprávnenie je potrebné na zistenie, či existuje pripojenie na internet. To je potrebné napr. aby sa webový obsah správne načítal do aplikácie alebo aby online používatelia mohli synchronizovať svoje merania s cloudom.

Spravujte komunikáciu v blízkom poli

 • Toto oprávnenie je potrebné pre komunikáciu s NFC zariadeniami, ktorá je potrebná na prenos meraní cez NFC.

Prístup k nastaveniam Bluetooth

 • Táto autorizácia je potrebná na aktiváciu Bluetooth z aplikácie. Bluetooth sa používa na prenos meraní do aplikácie.

Povoliť spárovanie/párovanie aplikácie so zariadeniami Bluetooth

 • Dve autorizácie Bluetooth sú potrebné na komunikáciu so zariadeniami Bluetooth, ktorá je potrebná na prenos meraní do aplikácie.

Deaktivujte režim nečinnosti

 • Je to potrebné, aby sa zaistilo, že sa smartfón počas prenosu dát neprepne do pohotovostného režimu, čo by v opačnom prípade ukončilo proces prenosu.

Deaktivujte uzamknutú obrazovku

 • Je to potrebné, aby sa zabezpečilo, že smartfón počas prenosu údajov neaktivuje uzamknutú obrazovku, čo by inak ukončilo proces prenosu.

Zobraziť cez iné aplikácie

 • Toto oprávnenie je potrebné na to, aby senzory aktivity mohli na smartfóne zobrazovať správy, napr. „Hodinky hľadajú smartfón“, aj keď sú v popredí spustené iné aplikácie.

Fotoaparát

 • Toto oprávnenie je potrebné na to, aby bolo možné ovládať kameru smartfónu pomocou senzorov aktivity.

Zoznam hovorov/kontakty/sms/telefón

 • Toto oprávnenie je potrebné na zobrazenie správ na senzore aktivity. Počas tohto procesu aplikácia v žiadnom prípade nepristupuje k žiadnym osobným údajom. Autorizácia slúži len na zobrazenie odosielateľa a obsahu správ na senzore aktivity.

Po registrácii alebo po kliknutí na „Zabudnuté heslo“ nedostanem e-mail. prečo?

 • Po registrácii alebo vyžiadaní odkazu „Zabudnuté heslo“ by vám mal byť do 10 minút zaslaný automatický e-mail na vašu uloženú e-mailovú adresu. Skontrolujte si aj ostatné priečinky e-mailov, ako sú spam, nevyžiadaná pošta, neznáme atď.
 • Ak ste e-mail nedostali, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Ako si zmením heslo?

 • Kliknite na "Nastavenia" potom na "Údaje o profile" a následne na "Zmeniť heslo".
 • Ak chcete priradiť nové heslo, musíte najprv zadať svoje aktuálne heslo.

Môžem sa pomocou účtu prihlásiť aj do iných aplikácií Beurer?

 • Áno, svoje prístupové údaje pre aplikáciu „beurer HealthManager Pro“ môžete použiť aj na prihlásenie do nasledujúcich aplikácií Beurer: beurer FreshHome; beurer BabyCare; beurer EMS HomeStudio

Kde sa ukladajú namerané údaje?

Aplikácia sa používa iba lokálne

 • Ak sa nezaregistrujete, spoločnosti Beurer GmbH nebudú odoslané žiadne údaje. Vaše údaje budú uložené iba lokálne na vašom koncovom zariadení.

Aplikácia použitá s registráciou (online)

 • Ak sa počas používania dobrovoľne zaregistrujete, údaje budú spracované ako lokálne na vašom koncovom zariadení, tak aj v cloude Beurer.
 • Údaje sú uložené, kým používateľ neodinštaluje aplikáciu a neodstráni používateľský účet v cloude Beurer. Cloud „beurer HealthManager Pro“ je chránený vysokou úrovňou zabezpečenia, aby boli vaše zdravotné údaje v bezpečí.

Výhody online úložiska

 • Všetky aplikácie „beurer HealthManager Pro“ sú synchronizované (web a aplikácia)
 • Funkcia pre viacerých používateľov
 • Môže byť použitý na rôznych koncových zariadeniach

Informácie o ochrane údajov nájdete tu: https://www.beurer.com/web/gb/data-protection.php

Ako môžem použiť aplikáciu „beurer HealthManager Pro“ pre viacerých ľudí?

 • V aplikácii „beurer HealthManager Pro“ môžete vytvoriť viacero účtov. Všetci používatelia potrebujú na tento účel online účet.

Ak chcete vytvoriť nového používateľa, postupujte takto

 • Zaregistrujte sa alebo sa prihláste pomocou používateľa
 • V menu kliknite na meno vášho užívateľa, ktorý je práve prihlásený
 • Vyberte možnosť „Pridanie používateľov“
 • Zaregistrujte nového používateľa alebo sa prihláste pomocou tohto používateľa
 • Obaja používatelia budú potom vytvorení v aplikácii

Ako môžem prepínať medzi niekoľkými používateľmi v aplikácii „beurer HealthManager Pro“?

 • V menu kliknite na meno vášho užívateľa, ktorý je práve prihlásený
 • Vyberte požadovaného používateľa

Kde nájdem návod na použitie aplikácie „beurer HealthManager Pro“?

 • Návod na použitie nájdete na nasledujúcom odkaze: HealthManager Pro návod na použitie

Existujú v aplikácii „beurer HealthManager Pro“ nákupy v aplikácii?

 • Áno, v aplikácii si môžete zakúpiť ďalšie služby.
 • Viac informácií nájdete tu: HealthManager Pro

Môžem preniesť svoje údaje do Apple Health a Google Fit?

 • Áno, dáta je možné prenášať. Voľbu nájdete v menu pod "Nastavenia".

V ktorých jazykoch je aplikácia „beurer HealthManager Pro“ dostupná?

 • nemecky, anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky, grécky, holandsky, česky, poľsky, portugalsky, švédsky, fínsky, slovenský, maďarský, dánsky, rumunský, slovinský, turecký, bulharský, ruský, tradičná čínština, zjednodušená čínština

V ktorých krajinách je dostupná aplikácia „beurer HealthManager Pro“?

 • Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, čeština republika, Turecko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo

Ako vytvorím počiatočné spojenie medzi aplikáciou a zariadením?

 • Otvorte aplikáciu
 • Kliknite na znamienko plus v pravom hornom rohu domovskej obrazovky
 • Vyberte "Zariadenie"
 • Vyberte kategóriu zariadenia a potom vyberte svoje zariadenie
 • Postupujte podľa ďalších pokynov v aplikácii

Prečo nemôžem vytvoriť prvé spojenie medzi aplikáciou a zariadením?

Skontrolujte, či ste na svojom smartfóne a zariadení aktivovali funkciu Bluetooth®. Ak stále nie je možné nadviazať spojenie, môže to byť spôsobené rôznymi dôvodmi

 • Minimálny dosah na otvorenom priestranstve je cca 15 m. Steny a stropy zmenšujú dosah.
 • Skontrolujte, či máte práve aktívne pripojenie Bluetooth® s inými zariadeniami, ako sú napríklad vaše inteligentné hodinky, fitness tracker alebo iné miniaplikácie. Odpojte alebo presuňte príslušné zariadenie mimo dosahu Bluetooth®.
 • Iné rádiové vlny (napr. WIFI router, mikrovlnné rúry, indukčné varné dosky) môžu rušiť prenos.
 • Nie ste pripojení k aplikácii. Úplne zatvorte aplikáciu (aj na pozadí). Vypnite a znova zapnite Bluetooth®. Vypnite smartfón a znova ho zapnite. Nakrátko vyberte batérie zo zariadenia a znova ich vložte. Znova synchronizujte.

Čo môžem urobiť, ak nie je možné nadviazať spojenie medzi zariadením a aplikáciou?

 • Najprv skontrolujte, či bolo zariadenie uložené v nastaveniach Bluetooth® vášho smartfónu. Ak áno, odstráňte ho a skúste sa znova pripojiť k aplikácii.
 • Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte náš zákaznícky servis

SleepQuiet

Na ktorých mobilných zariadeniach je možné aplikáciu použiť?

 • Aplikácia je v súčasnosti dostupná pre: zoznam kompatibilných smartfónov

Čo znamenajú jednotlivé body v prehľade kalendára?

 • Zelená = bežné chrápanie = 0 – 19 chrápaní za hodinu
 • Žltá = ľahké chrápanie = 20 - 49 chrápaní za hodinu
 • Oranžová = stredné chrápanie = 50 - 99 chrápaní za hodinu
 • Červená = silné chrápanie = > 100 chrápaní za hodinu

Čo znamená podiel času bez chrápania?

 • Percentuálna hodnota predstavuje podiel času bez chrápania, meraný počas celého trvania záznamu. To znamená, že čím je táto hodnota vyššia, tým menej človek chrápe vďaka úspešnému zásahu prístroja.

Kde sa ukladajú namerané údaje?

 • Údaje sa po prenesení uložia do prístroja a na smartfón.

Zariadenie nepoužíva moje nové nastavenia. Čo mám robiť?

 • Aby bolo možné preniesť nastavenia na prístroj, musí sa po každej zmene vykonať synchronizácia. Na domovskej obrazovke môžete vidieť, kedy bola vykonaná posledná synchronizácia.

Môžem tiež ukladať a pristupovať k svojim údajom na svojom PC?

 • Áno, údaje je možné preniesť do počítača pomocou funkcie exportu v aplikácii.

LightUp

Ktoré mobilné zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou?

 • Aplikácia je v súčasnosti dostupná pre: zoznam kompatibilných smartfónov

Prečo chce aplikácia získať prístup k mojej polohe?

 • Google vyžaduje prístup k polohe zo systému Android 6.0, akonáhle je potrebné použiť Bluetooth®. Informácie o polohe nepoužíva aplikácia „Beurer LightUp“ ani ich neposiela tretím stranám

Ako pripojím WL 75 k môjmu mobilnému zariadeniu?

 • Otvorte aplikáciu „Beurer LightUp“ a vyhľadajte svoj WL 75. Ak sa zariadenie nezobrazuje, skontrolujte, či je v nastaveniach zariadenia na vašom smartfóne aj na vašom WL 75 aktivované Bluetooth®. Ak chcete aktivovať Bluetooth® na svojom zariadení, stlačte tlačidlo SET, kým sa na displeji nezobrazí symbol Bluetooth®. Stlačte a podržte tlačidlo SET, kým na displeji nezačne blikať slovo „on“. Ak pripojenie stále nefunguje, odpojte WL 75 od siete a/alebo reštartujte smartfón

Prečo sa aplikácia nepripája k WL 75?

 • Môže existovať viacero dôvodov, prečo sa aplikácia nepripája k WL 75
 • Prístup k informáciám o polohe bol odmietnutý
 • Bluetooth® nebol na smartfóne aktivovaný
 • Smartfón nepodporuje Bluetooth® 4.0 (pozri systémové požiadavky, návod na použitie str. 3)

Prečo aplikácia nereaguje, keď v hlavnom menu stlačím „pridať zariadenie“?

 • Ak chcete pripojiť WL 75 k aplikácii, musíte najprv zvoliť podmenu „Wake-up light“. Potom sa zobrazí WL 75. Vyberte ho, ak chcete pripojiť zariadenie.

Ako si môžem byť istý, či má moje svetlo budenia aktívne pripojenie Bluetooth® k aplikácii?

 • Či má váš WL 75 aktívne pripojenie Bluetooth® k aplikácii, zistíte podľa symbolu Bluetooth® na displeji vášho WL 75.

Prečo nefungujú funkcie „svetlo“ alebo „svetlo nálady“?

 • V aplikácii deaktivujte režim spánku a znova vykonajte požadované nastavenia.

Prečo nemôžem zapnúť rádio v menu "Rádio"?

 • Deaktivujte režim spánku v aplikácii a skúste znova vykonať požadované nastavenia

Ako môžem zmeniť rádiovú stanicu v oblasti spánku?

 • Rádio stanica, ktorá sa prehráva v režime spánku, je stanica, ktorá je už vybratá v rádiu. Ak to chcete zmeniť, vyberte v ponuke položku „Rádio“ a vykonajte nastavenia pre ďalšie stanice.

Kedy sa rozsvieti kontrolka budenia?

 • Aby vás zobudilo jemne, pred budíkom sa rozsvieti budiace svetlo (simulácia slnečného svetla). Čas predstihu budenia závisí od nastaveného trvania východu slnka. Ak chcete túto funkciu otestovať, zvolený čas budenia musí byť nastavený aspoň na trvanie budenia + jednu minútu.

Freshroom

Ktoré mobilné zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou?

 • Aplikácia je v súčasnosti dostupná pre: zoznam kompatibilných smartfónov

Môžem zmeniť jednotku a formát času na HM 55?

 • Formát jednotiek a času je možné zmeniť v aplikácii v časti Nastavenia > Podrobné nastavenia senzorov

Ako sa prenášajú namerané hodnoty z HM 55 do aplikácie?

 • Hodnoty sa prenášajú do aplikácie pomocou technológie Bluetooth® s nízkou spotrebou energie. Uistite sa, že je na vašom smartfóne aktivovaná funkcia Bluetooth®.

Čo znamená odhadovaná výdrž batérie v podrobných nastaveniach snímača?

 • Odhadovaná výdrž batérie sa vzťahuje na plné nenabíjateľné batérie a závisí od nastaveného intervalu nahrávania.

Koľko zariadení HM 55 môžem súčasne spravovať v aplikácii „beurer Fresh Room“?

 • Súčasne je možné spravovať až päť zariadení

Ako môžem rozlíšiť medzi zariadeniami, ak ich vlastním niekoľko?

 • Po krátkom stlačení párovacieho tlačidla na spodnej strane HM 55 sa na displeji zariadenia objavia tri symboly, ktoré je možné použiť na identifikáciu. Tieto tri symboly nájdete v nastaveniach každého HM 55 pod názvom zariadenia.

Ako si môžem byť istý, či má môj HM 55 aktívne pripojenie Bluetooth® k aplikácii?

 • V ľavej časti domovskej obrazovky aplikácie sa vedľa názvu zariadenia nachádza farebný indikátor.
 • Znamená to nasledovné
 • Sivá – nie je aktívne pripojenie Bluetooth®
 • Zelená – je aktívne pripojenie Bluetooth® a hodnoty sú v špecifikovanom rozsahu hodnôt
 • Červená – je aktívne pripojenie Bluetooth® a jedna alebo obe hodnoty sú mimo určeného rozsahu hodnôt

Čo znamená farebný indikátor podľa názvu zariadenia na domovskej obrazovke aplikácie?

 • Sivá – nie je aktívne pripojenie Bluetooth®
 • Zelená – je aktívne pripojenie Bluetooth® a hodnoty sú v špecifikovanom rozsahu hodnôt
 • Červená – je aktívne pripojenie Bluetooth® a jedna alebo obe hodnoty sú mimo určeného rozsahu hodnôt

CalmDown

Prečo sa odporúča aplikácia „beurer CalmDown“?

 • Aplikácia je dokonalým doplnkom k Beurer uvoľňovaču stresu. Pravidelné a vedomé dychové cvičenia znižujú hladinu stresu prirodzeným spôsobom. Aplikácia tiež dopĺňa zariadenie o nasledujúce relaxačné pomôcky
 • relaxačné melódie
 • zvukovo vizuálne vedené dýchanie
 • binaurálne rytmy
 • svetelná podpora na displeji
 • 6-týždňový program

Ktoré smartfóny/tablety sú kompatibilné s aplikáciou a zariadením?

 • Aplikácia je v súčasnosti dostupná pre: zoznam kompatibilných smartfónov

Ako pripojíte zariadenie k aplikácii?

 • Prepojenie zariadenia s aplikáciou je veľmi jednoduché podľa týchto krokov
 • Aktivujte Bluetooth® na svojom smartfóne/tablete
 • Zapnite uvoľňovač stresu a jedenkrát stlačte tlačidlo ON/OFF uvoľňovača stresu
 • Aplikácia a zariadenie sú prepojené automaticky

Prečo pripojenie Bluetooth® nefunguje?

 • Minimálny dosah na otvorenom priestranstve je cca 15 m. Steny a stropy zmenšujú dosah
 • Skontrolujte, či máte v súčasnosti aktívne pripojenie Bluetooth® s inými zariadeniami, ako sú napríklad vaše inteligentné hodinky, fitness tracker alebo iné miniaplikácie. – Odpojte alebo presuňte príslušné zariadenie mimo dosahu Bluetooth®
 • Iné rádiové vlny (napr. WIFI router, mikrovlnná rúra, indukčné varné dosky) môžu rušiť prenos

Ako zistím správny cyklus dýchania pre mňa?

 • Zvoľte si dýchací cyklus (10, 12 alebo 14 sekúnd). V aplikácii „beurer CalmDown“ môžete pomocou testu dychového rytmu zistiť, ktorý cyklus je pre vás najlepší. Na tento účel otvorte položku ponuky „Viac“ a vyberte „Testovať rytmus dýchania“

Aký je účel testu dychového rytmu?

 • Pomocou testu dychového rytmu zistite, ktorý cyklus dýchania je pre vás najpohodlnejší
 • Vyberte si medzi 10, 12 alebo 14 sekundami. Dýchací cyklus napr. 10 sekúnd zahŕňa nádych a výdych po dobu 5 sekúnd. Záleží len na vašej osobnej pohode

Aký je 6-týždňový program?

 • Na začiatok odporúčame začať s naším 6-týždňovým programom. Týmto spôsobom sa môžete zoznámiť so svojím dychovým tréningom a každý týždeň zvyšovať intenzitu

Ako sa zapína relaxačná hudba?

 • Aby ste sa pri dychových cvičeniach ešte viac uvoľnili, môžete si vybrať z troch rôznych hudobných skladieb (les, džungľa alebo oceán) v ponuke „Výber tréningu“

Čo sú to binaurálne rytmy?

 • V aplikácii máte možnosť počúvať binaurálne rytmy počas cvičenia pomocou slúchadiel
 • Binaurálne rytmy sa vytvárajú v mozgu a sú akustickou ilúziou. Počas tohto procesu dostávate do každého ucha inú frekvenciu zvuku. Mozgové vlny sú stimulované, podporujú relaxáciu a koncentráciu

BabyCare

Ktoré smartfóny/tablety sú kompatibilné s aplikáciou a zariadením?

 • Aplikácia je v súčasnosti dostupná pre: zoznam kompatibilných smartfónov

Ktoré zariadenia je možné pripojiť k aplikácii?

 • V súčasnosti je možné s aplikáciou prepojiť detskú váhu BY 90 a bezdotykový teplomer FT 95

Ako vytvorím počiatočné spojenie medzi aplikáciou a zariadením?

Detská váha BY 90:

 • Pri prvom použití detskej váhy sa na displeji váhy na 120 sekúnd zobrazí symbol „APP“. Počas tejto doby môžete na svojom mobilnom koncovom zariadení aktivovať funkciu Bluetooth® a otvoriť aplikáciu
 • Vyberte položku ponuky „Zariadenia“ v aplikácii. Do aplikácie bude pridaná detská váha
 • Ak chcete detskú váhu prvýkrát prepojiť s aplikáciou potom, čo symbol „APP“ po 120 sekundách zmizne, jednoducho stlačte tlačidlo Bluetooth® na váhe
 • Potom môžete v položke ponuky „Zariadenia“ vybrať detskú váhu a tá sa pridá do aplikácie
 • Váha je úspešne pripojená k aplikácii, keď sa na displeji zobrazí symbol Bluetooth®. Údaje sa potom automaticky prenesú

FT 95 bezdotykový teplomer

 • Aktivujte funkciu Bluetooth® v teplomere a vo svojom mobilnom koncovom zariadení a otvorte položku ponuky „Zariadenia“ vo vašej aplikácii „beurer BabyCare“
 • Na displeji teplomera sa zobrazí 6-miestny PIN kód. Toto je potrebné zadať do vstupného poľa v aplikácii
 • Potom sa zariadenie pripojí k aplikácii

Prečo nemôžem vytvoriť prvé spojenie medzi aplikáciou a zariadením?

 • Skontrolujte, či ste na svojom smartfóne a zariadení aktivovali funkciu Bluetooth®. Ak stále nie je možné nadviazať spojenie, môže to byť spôsobené rôznymi dôvodmi
 • Minimálny dosah na otvorenom priestranstve je cca 15 m. Steny a stropy zmenšujú dosah
 • Skontrolujte, či máte v súčasnosti aktívne pripojenie Bluetooth® s inými zariadeniami, ako sú napríklad vaše inteligentné hodinky, fitness tracker alebo iné miniaplikácie. – Odpojte alebo presuňte príslušné zariadenie mimo dosahu Bluetooth®
 • Iné rádiové vlny (napr. WIFI router, mikrovlnná rúra, indukčné varné dosky) môžu rušiť prenos
 • Nie ste pripojení k aplikácii. Úplne zatvorte aplikáciu (aj na pozadí). Vypnite a znova zapnite Bluetooth®. Vypnite smartfón a znova ho zapnite. Vyberte batérie zo zariadenia na krátku dobu, znova ich vložte a znova synchronizujte

Ako je možné preniesť merania do aplikácie „beurer BabyCare“?

Detská váha BY 90

 • Ak chcete nameranú hmotnosť preniesť do aplikácie, po úspešnom vykonaní merania stlačte tlačidlo Bluetooth®. Namerané hodnoty sa prenesú do aplikácie hneď, ako sa váha pripojí k aplikácii cez Bluetooth®. Po úspešnom prenose sa detská váha automaticky vypne. Všetky novo prenesené merania nájdete v aplikácii pod položkou ponuky „Zariadenia“ pre vašu detskú váhu. Tie potom môžu byť priradené vášmu bábätku, a teda prenesené do časovej osi aplikácie

FT 95 bezdotykový teplomer

 • Aktivujte funkciu Bluetooth® na teplomere a vašom mobilnom koncovom zariadení. Po nadviazaní spojenia sa údaje namerané teplomerom automaticky prenesú do aplikácie. Namerané hodnoty sa zobrazia v aplikácii a možno ich priradiť k profilu špecifickému pre dieťa. Ak chcete namerané hodnoty preniesť neskôr, aktivujte teplomer a uložené hodnoty otvorte tlačidlom MODE/MEM

Prečo nefunguje prenos údajov zo zariadenia do aplikácie?

 • kontrolujte, či ste na svojom smartfóne a zariadení aktivovali funkciu Bluetooth®. Ak stále nie je možné nadviazať spojenie, môže to byť spôsobené rôznymi dôvodmi
 • Minimálny dosah na otvorenom priestranstve je cca 15 m. Steny a stropy zmenšujú dosah
 • Skontrolujte, či máte v súčasnosti aktívne pripojenie Bluetooth® s inými zariadeniami, ako sú napríklad vaše inteligentné hodinky, fitness tracker alebo iné miniaplikácie. – Odpojte alebo presuňte príslušné zariadenie mimo dosahu Bluetooth®
 • Iné rádiové vlny (napr. WIFI router, mikrovlnná rúra, indukčné varné dosky) môžu rušiť prenos
 • Nie ste pripojení k aplikácii. Úplne zatvorte aplikáciu (aj na pozadí). Vypnite a znova zapnite Bluetooth®. Vypnite smartfón a znova ho zapnite. Vyberte batérie zo zariadenia na krátku dobu, znova ich vložte a znova synchronizujte

Ako môžem používať aplikáciu pre viac detí?

 • Otvorte položku ponuky „Profil“ v aplikácii. Pod nadpisom „Bábätká“ môžete vytvoriť ľubovoľný počet profilov pre bábätká. Jednotlivé záznamy je možné pridať na časovú os pre každý profil dieťaťa. Pri prenose údajov z vášho zariadenia do aplikácie ich môžete priradiť k správnemu profilu dieťaťa

PainAway

Ktoré mobilné zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou?

 • Aplikácia je v súčasnosti dostupná pre: zoznam kompatibilných smartfónov

Môžem zvládnuť liečbu pomocou aplikácie?

 • Ošetrenie nie je možné spravovať pomocou aplikácie. Ošetrenie je možné riadiť iba pomocou diaľkového ovládača alebo hlavnej jednotky prístroja. Podrobný popis krokov, ktoré treba dodržať, je uvedený v aplikácii „beurer PainAway“ a v návode na použitie