Tepelná technika - Akumulačné kachle

Elektrické akumulačné vykurovanie patrí k vysoko komfortnému a pritom k veľmi ekonomickému spôsobu vykurovania. Porovnanie nákladov na klasické ústredné vykurovanie s kotlom a nákladov na inštaláciu akumulačných kachieľ je úspornejšia práve inštalácia akumulačných kachieľ, takisto ako aj budúce prevádzkové náklady. 
Kvôli akumulačným kachliam nemusíte budovať kotolňu, či plynovú prípojku, komín a v nadväznosti na to nemusíte platiť kominára alebo odvoz popola čo sú náklady navyše a treba to vziať do úvahy pri výbere vykurovacieho systému.
Vďaka ich technológií nemusíte inštalovať rozvody a výrobou tepla na mieste je zabránené tepelným stratám. 


Akumulačné tehly sa počas 8 hodín kedy je nízka tarifa nabijú tepelnou energiou, ktorú potom počas 16 hodín vysokého tarifu, ventilátor „distribuuje“ do miestnosti.

Dynamické akumulačné kachle poskytujú najhospodárnejšie vykurovanie, ktoré je vďaka vyrovnaniu parametrov rovnocenné s plynovým vykurovaním. 

Druhy akumulačných kachlí:

1.    Dynamické akumulačné kachle - majú dobrú tepelnú izoláciu okolo akumulačného jadra. Dokážu naakumulované teplo z večerného nabitia v nízkom tarife udržať celý deň. Teplotu v miestnosti riadi zabudovaný termostat s ventilátorom. Nevýhodou ventilátora je v niektorých prípadoch veľká hlučnosť. Štandardný výkon sa pohybuje od 2 do 7 kW.
2.    
Ploché dynamické akumulačné kachle - majú kompaktné rozmery, je možné ich montovať aj na stenu. Štandardný výkon sa pohybuje od 1,2 do 4,8 kW.
3.    
Statické akumulačné kachle - sú vhodné pre nenáročné vykurovanie, majú nízku obstarávaciu cenu. Vykurujú do svojho vychladnutia. Nevýhodou je obmedzenie v umiestnení kvôli vysokej povrchovej teplote.

Voľba vhodného výkonu:
Najdôležitejší je pri výbere kachlí
výkon.  Platí jednoduchá poučka - 1 kW výkonu akumulačných pecí dokáže vykúriť približne 15 kubických metrov priestoru. Pri výpočte počítajte s rezervou a radšej berte do úvahy kachle o kilowatt silnejšie. Podľa počtu kW zistíte, či budú kachle vhodné do bytu, malej prevádzky, kancelárie či do menšieho rodinného domu.

Výhody akumulačných kachieľ:
       +jednoduchá inštalácia 
       +vykurovanie v každej miestnosti samostatne
       +výhodnejšia prevádzka - o tretinu nižšia spotreba ako u radiátorov
       +značné úspory - rýchla návratnosť investície na obstaranie
       +nízka hlučnosť
       +bez údržbová prevádzka

Nevýhody akumulačných kachlí:
       -vyššie obstarávacie náklady, rozmery a hmotnosť oproti radiátorom
       -nabíjanie s predstihom