§ 620 Občianskeho zákonníka na Slovensku chráni práva spotrebiteľov pri reklamácii výrobkov. Podľa tohto zákona môže kupujúci reklamovať chyby na tovare po dobu 24 mesiacov od jeho zakúpenia. Avšak platnosť tejto záruky nezahŕňa životnosť batérií a akumulátorov a to z dôvodu, že pokles kapacity batérie sa považuje za prirodzený jav spôsobený opotrebením. Preto je možné záruku uplatniť len v prípade, ak je batéria poškodená. Záruka sa totiž vzťahuje na chyby materiálu a na konštrukčné chyby. Nevzťahuje sa na kapacitu a životnosť akumulátora. Úbytok kapacity totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou batérií.

Čo to znamená pre spotrebiteľa? Ak si zakúpite akumulátor (batériu) samostatne alebo ako súčasť iného produktu, reklamovať ho môžete ako čokoľvek iné po zákonom stanovenú dobu 24 mesiacov, napríklad, ak pôjde o konštrukčnú alebo materiálovú vadu. Ak ale po dobe dlhšej ako 6 mesiacov prídete reklamovať batériu kvôli poklesu jej kapacity, s najväčšou pravdepodobnosťou neuspejete. Je to tak preto, lebo takýto pokles je považovaný za prirodzený proces ovplyvnený spôsobom používania, nabíjania a skladovania batérie.

Preto je dôležité, aby spotrebitelia venovali osobitnú pozornosť starostlivosti o svoje batérie a akumulátory, najmä ak sú súčasťou drahých zariadení, ako sú napríklad akumulátorové kosačky, kultivátory či reťazové píly. Dlhodobé nepoužívanie, skladovanie pri nízkej/vysokej teplote a nenabíjanie batérie (napr. v zime) môže trvalo poškodiť jej schopnosť nabíjania. Starostlivosť a dodržiavanie pokynov výrobcu môžu predĺžiť životnosť batérie a zabezpečiť, že bude slúžiť efektívne dlhé obdobie.

Preto nezabúdajte čítať návody výrobcu a starostlivo sa starať o svoje batérie a akumulátory. Dobre udržiavaná batéria môže slúžiť dlho, ale zanedbanie starostlivosti môže vyžadovať častejšiu výmenu, čo môže byť pre vás zbytočnou stratou financií pri kúpe novej batérie.

 

Starostlivosť o batériu napr. z kosačky, kultivátora či píly je dôležitá pre zachovanie jej výkonu a životnosti.
Tu je niekoľko tipov, ako sa o ňu starať:

- Pravidelné nabíjanie: Uistite sa, že batéria je pravidelne nabíjaná, najmä pred dlhším obdobím nečinnosti.
Ak je batéria napr. z kosačky nepoužívaná po celú zimu, nezabudnite ju nabíjať aspoň raz mesačne.

- Správne skladovanie: Ak plánujete nepoužívať akumulátorový stroj po dlhšiu dobu, odpojte batériu
a skladujte ju na suchom a chladnom mieste (
10-20 °C) mimo dosahu priamych slnečných lúčov.

- Ochrana pred prehriatím: Dbajte na to, aby batéria nebola vystavená extrémnym teplotám, čo môže spôsobiť poškodenie. Ak pracujete v horúcom počasí, môže byť užitočné prestávky v kosení, aby sa batéria mohla schladiť.

- Opatrnosť pri nabíjaní: Používajte iba nabíjačku určenú pre vašu konkrétnu batériu a dodržiavajte návody výrobcu. Pred nabíjaním sa uistite, že konektor a póly batérie sú čisté, suché a mimo dosahu železných predmetov (napr. klincov), ktoré by mohli spôsobiť skrat.

- Vyvarujte sa úplnému vybitiu: Batérie odporúčame nabiť, keď sa stroj zastaví. Batérii potom zostáva približne 20 % energie a oznamuje, že je potrebné ju nabiť. Ak po zastavení stroja prvýkrát nenabijete batériu a znova naštartujete, batérie sa poškodia. Stroj je možné znova naštartovať, dokonca aj s 20% batériou, ale nie je to pre životnosť batérie vôbec dobré.

 

 

 

- Pravidelná údržba: Občas vizuálne skontrolujte batériu a okamžite vyriešte akékoľvek problémy, ako sú korózia na póloch alebo straty kapacity.

- Nabíjanie pri správnej teplote: Batérie sa najlepšie nabíjajú pri miernych teplotách. Ak je príliš chladno alebo príliš horúco, môže to ovplyvniť účinnosť nabíjania a životnosť batérie.

 

 

 

 

Sledovaním týchto krokov môžete zabezpečiť dlhšiu životnosť a optimálny výkonvašej batérie v kosačke.

 

 

Okrem vysoko kvalitných výrobkov si Texas získal aj povesť spoľahlivého poskytovateľa zákazníckej podpory. Sieť autorizovaných predajcov a servisných partnerov poskytuje rýchly a kvalitný servis a údržbu.

 

TEXAS - záhradná technika