ucinky denneho svetla

Diastáza po pôrode – použitie EMS účinnejšie ako cviky


"Keďže v mnohých prípadoch nie je spočiatku diastáza spojená s bolesťou, často sa stáva, že sa nelieči.."

 

Diastáza svalu Rectus Abdominis je oddelenie svalov rectus abdomini alebo svalov "six-packu", ktoré sa stretávajú v stredovej línii brušnej dutiny. Diastasis recti je veľmi častá počas a po tehotenstve. Dôvodom je rozpínajúca sa maternica, ktorá napína svaly v bruchu, aby sa prispôsobila vášmu rastúcemu dieťaťu.

Diastáza brušných svalov nie je zriedkavý prípad, štatistiky nám hovoria, že významná diastáza recti sa pozorovala až u 62% žien do 92 hodín po pôrode, po 6 týždňoch po pôrode s je výskyt u 50%-60% žien a aj 6 mesiacov po pôrode je výskyt stále s vysokou mierou 39% až 45%.

 

Keďže v mnohých prípadoch nie je spočiatku diastáza spojená s bolesťou, často sa stáva, že sa nelieči. Ak sa diastáza recti abdominis nelieči sú najčastejšie sa vyskytujúcimi komplikáciami stavy ako zmenená mechanika trupu, zhoršená panvová stabilita, zmenené držanie tela, zraniteľnosť bedrovej chrbtice, poranenie panvy, lumbo-panvová bolesť.

Identifikácia diastázy je prvý krok, ktorý vedie k zlepšeniu, sú rôzne metódy, medzi najčastejšie patrí metóda nahmatania prstami, pričom ležíte na podložke na chrbte a kolená zohnete do polohy 90°. Následne zdvihnete z podložky hlavu a prechádzate postupne po celej dĺžke linea alba a snažíte  sa nahmatať prstami, či tam nie je rozstup a aký je veľký. Rozostup väčší ako dva prsty naznačuje už jemnú diastázu. Medzi bežné postupy liečby patria rôzne cviky, tréning zameraný na vybrané svalové skupiny, aby sa oddelenie svalov zredukovalo.

 

"K výraznému zlepšeniu stavu prispeje však použitie elektrostimulačných prístrojov."

 

V posledných rokoch sa vykonalo niekoľko štúdií, ktorých výsledky potvrdzujú významné prospešné účinky elektrostimulácie pri liečbe diastázy brušných svalov. Spomedzi všetkých sme vybrali pre Vás 3 štúdie, ktoré popisujú metodiku testov a samotné výsledky, čiže zmenšenia oddelenia svalov u testovaných žien s diagnózou diastasis recti of abdominis skrátene „DRAM“.

 

Štúdia 03/2019  „Účinok elektrickej stimulácie nasledované cvičeniami pri postnatálnej diastáze Recti Abdominis.“

Metodika: 20 dobrovoľníkov, u ktorých bola diagnostikovaná diastáza recti abdominis v postnatálnom období. Diastasis recti sa merala metódou šírky prsta. 10 osôb zaradených do skupiny A dostávalo elektrickú stimuláciu a cvičenia, zatiaľ čo 10 subjektov v skupine B dostávalo iba konvenčné cvičenia.

Výsledky: Vzdialenosť medzi diastázy recti bola významne znížená u žien pod elektrickou stimuláciou nad pupočníkom (2.000±0.4714), pri pupočníku (2.000±0.6667) a pod pupočníkom (1.800±0.4216).

Táto štúdia poskytla dôkazy na záver, že elektrická stimulácia, ak sa podáva spolu s cvičeniami u pacientov s diastázou recti abdominis v postnatálnom období, bola výhodnejšia (významné rozdiely) ako samotné konvenčné cvičenia.

 

Štúdia 09/2021 „Náhodná kontrolovaná štúdia na vyhodnotenie účinku stimulácie brušných elektrických svalov na obnovu brušnej steny u žien po pôrode.“

Metodika:  Elektrická svalová stimulácia (EMS) sa používala pri rehabilitácii brušných svalov v kombinácii s cvičeniami v DRAM(Diastáza brušných svalov). Táto štúdia sa zameriava na účinok EMS pri liečbe DRAM v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá nedostáva žiadnu liečbu.

Do štúdie bolo zahrnutých celkovo 51 pacientov vrátane skupiny A (28 pacientov), ktorá bola liečená EMS, a kontrolnej skupiny B (23 pacientov), ktorá nedostala žiadnu liečbu. Zozbierali sa východiskové údaje pred liečbou, 1-, 3- a 6-mesačné následné údaje. Výsledky sa hodnotili prostredníctvom ultrazvukových meraní medzirektálnej vzdialenosti (IRD), hodnotení skúšajúcich, subjektívneho zlepšenia a spokojnosti pacienta a dotazníka Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI, index poruchy panvového dna).

Výsledky: Ultrazvukové merania IRD preukázali zlepšenie od východiskovej hodnoty k 3-mesačnému a 6-mesačnému sledovaniu v liečebnej skupine. Hodnotenie skúšajúceho uprednostnilo liečebnú skupinu s významným rozdielom vo všetkých bodoch štúdie. Subjektívne hodnotenia pacientov preukázali významný rozdiel medzi týmito dvoma skupinami po 1 mesiaci, zatiaľ čo naďalej vykazovali zlepšenie pri 3- a 6-mesačnom sledovaní. Dotazník PFDI uprednostnil liečebnú skupinu pred kontrolnou skupinou v troch podškálach PFDI vo všetkých študijných bodoch. Ukázal sa pokrok v efekte EMS v priebehu času.

Súčasná štúdia podporuje účinnosť zariadenia EMS ako samostatnej liečebnej modality na zlepšenie DRAM u žien po pôrode.

Zdroj: článok TU.

Štúdia 07/2021 „Neuromuskulárna elektrická stimulácia EMS a naberanie svalovej sily pri postnatálnej diastáze Recti Abdominis“

 

Metodika: Na tejto štúdii sa zúčastnilo 60 žien, 2 mesiace postnatálne/po pôrode. Boli náhodne rozdelené do dvoch rovnakých skupín. Skupina A dostávala okrem brušných cvičení aj EMS; skupina B dostávala iba brušné cvičenia. Intervencia v oboch skupinách bola trikrát týždenne počas 8 týždňov. Výslednými meraniami boli index telesnej hmotnosti (BMI), pomer pásu a bokov, vzdialenosť medzi recti (IRD) a sila brušných svalov z hľadiska maximálneho krútiaceho momentu, maximálnej opakovanej celkovej práce a priemerného výkonu.

Výsledky: Obe skupiny vykázali veľmi významné (p<0,05) zlepšenie vo všetkých výsledkoch. Porovnania medzi skupinami ďalej ukázali výrazné zlepšenie (p<0,05) vo všetkých parametroch v prospech skupiny A(s EMS), s výnimkou BMI.

EMS pomáha znižovať DRAM u postnatálnych žien; v kombinácii s brušnými cvičeniami môže zvýšiť účinky a liečbu.

Meranie vzdialenosti medzi recti (IRD) ultrasonografiou v študijnej skupine je znázornené ako bodkovaná čiara medzi dvoma bruškami rectus abdominis. (A) Meranie pred IRD ukázalo vzdialenosť 3,59 cm a (B) meranie po IRD ukázalo vzdialenosť 2,58 cm. Meranie IRD v kontrolnej skupine. (C) meranie pred IRD ukázalo vzdialenosť 2,74 cm a (D) meranie po IRD ukázalo vzdialenosť 1,98 cm.

Aplikácia EMS pre študijnú skupinu. (A) Miesta umiestnenia elektródy EMS na svaly rectus abdominis na každej strane. Spodná elektróda sa aplikuje na pôvod svalu rectus abdominis; horná elektróda sa aplikuje na vsunutie svalu.

Zdroj: článok TU.

 

***VÝSLEDOK***

 

"POUŽITIE EMS ÚČINNE REDUKUJE DIASTÁZU A V SPOJENÍ S CVIČENÍM PRISPIEVA K VÝRAZNÉMU ZLEPŠENIU STAVU."

Každá kontrolná štúdia potvrdila významné zlepšenie diastázy vďaka nasadeniu elektrostimulácie EMS. Najlepšie účinky sa preukázali v kombinácií cvičenie a pravidelné použitie EMS, no významná redukcia diastázy nastala aj pri nasadení elektrostimulácie bez cvičenia.  Výsledky nám len potvrdzujú tvrdenia o prospešných účinkoch elektrostimulácie na podporu sily, či zrýchlenie regenerácie rôznych svalových skupín.

Preto odporúčame nasadenie elektrostimulácie pri liečbe diastázy brušných svalov.

Nižšie nájdete výber vhodných modelov EMS výrobcu BEURER, ktorý má v tejto kategórii dlhoročné skúsenosti a ponúka široký výber elektrostimulačných zariadení TENS a EMS.

Naše odporúčanie vzhľadom na účel je cenovo dostupný model Beurer EM49. Tento elektrostimulátor má v balení 4 samolepiace gélové  elektródy, indikátor umiestnenia elektród a 64 predprogramovaných aplikácii a 6 nastaviteľných programov. Nechýba 5 ročná záruka, ktorá len zvýrazňuje kvalitu zariadení a značky.

Alternatívny model pre rôznorodé použitie je Beurer EM59, ktorý okrem EMS stimulácie disponuje funkciami tlmenia bolesti (terapia TENS), funkciami pre relaxáciu a masáž ako aj fukciou tepla.



Súvisiace produkty